WeCloud เป็น Cloud Storage ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานทั้งผู้ใช้งานทั่วไปและการใช้งานสำหรับองค์กร
การใช้งานสำหรับองค์กรนั้นผู้ใช้สามารถจัดสรรพื้นที่ให้กับฝ่ายต่างๆ ในองค์กรรวมถึงสามารถสร้างแอ็กเคาต์ให้กับพนักงงานในฝ่ายต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ หมายความว่าสมัครใช้บริการ WeCloud กับ CS LOXINFO เพียงแอ็กเคาต์เดียวเท่านั้น จากนั้นผู้ใช้งานหรือองค์กรสามารถนำพื้นที่ WeCloud ไปจัดสรรให้ส่วนงานต่างๆ และพนักงานภายในองค์กรได้ตามต้องการ ไม่จำเป็นต้องสมัครใช้บริการหลายแอ็กเคาต์สำหรับการใช้งานของแต่ละฝ่ายหรือพนักงานแต่ละคน
การสมัครใช้งานเพียงแอ็กเคาต์เดียวนอกจากลดความยุ่งยากในการติดต่อขอใช้บริการแล้ว ผู้ทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ WeCloud ขององค์กรหรือ Admin ยังสามารถบริหารจัดการพื้นที่และแอ็กเคาต์ของผู้ใช้งานในองค์กรได้อย่างสะดวก สามารถตรวจสอบการใช้งานของพนักงานแต่ละคนได้ ลบ-เพิ่มแอ็กเคาต์ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของแอ็กเคาต์ได้ตามที่ต้องการ
นอกจากนั้นการใช้ WeCloud สำหรับองค์กรยังมีข้อดีอีกหลายประการดังนี้

  • บริหารจัดการพื้นที่ได้ตามต้องการ สามารถเลือกแพ็กเกจหรือพื้นที่เก็บข้อมูลตามที่จำเป็นต้องใช้งานและสามารถเพิ่มพื้นที่ในภายหลังเมื่อมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นได้ ที่สำคัญคือเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการตามขอบเขตที่ใช้งานจริง
  • รองรับการจัดเก็บไฟล์ทุกประเภท สามารถจัดเก็บไฟล์ได้ทุกประเภทเหมือนกับการจัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์หรือ External Harddisk แต่มีความคล่องตัวในการใช้งานมากกว่า
  • มีความสะดวกในการแชร์ สามารถแชร์ไฟล์ระหว่างทีมงานหรือผู้เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกันอย่างอย่างสะดวก
  • มีความปลอดภัย สามารถตั้งค่าได้ว่าใครบ้างที่สามารถเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน WeCloud ได้ ไม่ต้องกังวลทั้งในเรื่องของข้อมูลรั่วไหล และไม่ต้องเป็นห่วงว่าข้อมูลจะสูญหายเพราะระบบได้รับการออกแบบระบบความปลอดภัยมาเป็นอย่างดี
  • ซิงค์ข้อมูลได้อัตโนมัติ ช่วยองค์กรในการสำรองข้อมูล (Backup) ทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
WeCloud ไม่เพียงมีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไฟล์งานต่างๆ ขององค์กร แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ด้วย

  • ลดค่าใช้จ่ายทางด้านฮาร์ดแวร์ ไม่จำเป็นต้องลงทุนเรื่องของฮาร์ดดิสก์หรือเซิร์ฟเวอร์ในการจัดเก็บข้อมูล อีกทั้งยังลดภาระและค่าใช้จ่ายในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์อีกด้วย
  • ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการบำรุงรักษา เมื่อไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์ภายในสำนักงานจึงเป็นการลดภาระเรื่องของการดูแลและการบำรุงรักษาลงด้วย
  • ลดภาระงานทางด้านไอที ช่วยลดงานในส่วนของไอทีในการที่จะต้องจัดทำระบบตลอดจนบริหารจัดการสิ่งต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
  • ประหยัดเวลาการทำงาน ทั้งในเรื่องของการบันทึกหรือการสำรองไฟล์เนื่องจาก WeCloud มีระบบซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติ และเรื่องของการใช้งานไฟล์เอกสารร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานเพราะสามารถแชร์ไฟล์ร่วมกันได้สะดวกมากขึ้น
สนใจใช้บริการ WeCloud ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2263-8185
รู้จักเทคโนโลยี Cloud Computing
Click image to preview
Download Now