นอกเหนือจากเรื่องความสะดวกในการจัดเก็บไฟล์ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งในการใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์หรือ WeCloud ก็คือ การแชร์ไฟล์เพื่อการใช้งานร่วมกับผู้อื่น
การแชร์ไฟล์เพื่อใช้งานร่วมกับผู้อื่นผ่าน WeCloud สามารถทำได้ 2 แบบคือ แชร์แบบ Privately และแชร์แบบ Public Link การแชร์แบบ Privately เป็นการแชร์ไฟล์เพื่อใช้งานร่วมกับผู้ที่มีแอ็กเคาต์ WeCloud ด้วยกัน โดยจะสามารถแชร์ได้เฉพาะโฟลเดอร์เท่านั้น
ส่วนการแชร์แบบ Public Link เป็นการแชร์เพื่อใช้งานกับผู้อื่นที่ไม่มีแอ็กเคาต์ WeCloud เป็นวิธีที่สามารถแชร์ไฟล์เพื่อใช้งานร่วมกับใครก็ได้ และการแชร์แบบ Public Link นี้สามารถแชร์ได้ทั้งโฟลเดอร์หรือแชร์เฉพาะไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง
หากต้องการแชร์โฟลเดอร์หรือแชร์ไฟล์แบบ Public Link ให้เข้าไปที่ All Folders > คลิกที่ไอคอน More (ไอคอนที่เป็นรูปเครื่องหมายบวก) ด้านหลังโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่ต้องการแชร์ > เลือกคำสั่ง Share Public Link จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Share Folder ‘xxxxx’ หรือ Share File ‘xxxxx’ ขึ้นมา
ภายในหน้าต่าง Share Folder ‘xxxxx’ หรือ Share File ‘xxxxx’ จะพบกับแท็บ 2 แท็บคือ แท็บ Public Link และแท็บ Send Mail ให้เลือกว่าต้องการจะแชร์ Public Link แบบไหน

  • แท็บ Public Link เมื่อคลิกปุ่ม Enable Public Link ระบบจะสร้างลิงก์สำหรับการแชร์ขึ้นมาให้ สามารถคัดลอกลิงก์ดังกล่าวส่งไปให้กับผู้ที่ต้องการให้เข้าถึงโฟลเดอร์หรือไฟล์ของเราได้ทันที
  • แท็บ Send Mail เป็นการส่งลิงก์ผ่านอีเมลถึงบุคคลที่ต้องการแชร์ไฟล์ไปให้
wecloud24
การตั้งค่าอีกส่วนหนึ่งที่จะพบในหน้าต่าง Share Folder ‘xxxxx’ หรือ Share File ‘xxxxx’ ทั้งในส่วนของ แท็บ Public Link และแท็บ Send Mail คือ การตั้งค่า Permission ในการเข้าถึงโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่กำลังแชร์
หากเป็นการแชร์โฟลเดอร์ การตั้งค่า Permission จะมี 2 เงื่อนไขคือ…

  • Password รหัสผ่านในการเข้าถึงโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่แชร์
  • Expiry Date วันที่สิ้นสุดการแชร์
ถ้าเป็นการแชร์ไฟล์ การตั้งค่า Permission นอกจากจะมี Password และ Expiry Date ให้กำหนดแล้ว ยังมีอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือ…

  • Limit number of downloads กำหนดจำนวนครั้งที่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้
wecloud25
นอกจากความสะดวกในการใช้และแชร์ไฟล์ร่วมกับผู้อื่นได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าอีกฝ่ายจะใช้หรือมีแอ็กเคาต์ WeCloud หรือไม่ การแชร์ไฟล์ยังคำนึงเรื่องของความปลอดภัยด้วย เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งลืมรหัสผ่าน, การแชร์ครบกำหนดตามที่ตั้งค่าไว้ หรืออีกฝ่ายดาวน์โหลดไฟล์ครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้แล้ว การแชร์จะสิ้นสุดลงอัตโนมัติโดยที่ผู้แชร์ไม่จำเป็นต้องกังวลหรือเสียเวลาเข้าไปตรวจสอบสถานะการแชร์แต่อย่างใด
สนใจใช้บริการ WeCloud ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2263-8185
การแชร์ไฟล์แบบ Public Link ใน WeCloud
Click image to preview
Download Now