การแชร์แบบ Privately เป็นการแชร์ที่มีความเป็นส่วนตัว เฉพาะผู้ที่มีแอ็กเคาต์และใช้บริการ WeCloud ที่ได้รับการแชร์เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์และไฟล์ที่อยู่ภายในได้ เหมาะสำหรับการแชร์ไฟล์หรือเอกสารใดๆ ที่ต้องการให้ผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลร่วมกัน หรือในกรณีที่ทำงานร่วมกับผู้ใดโดยที่มีไฟล์จำนวนมากต้องจัดการ
หลังจากที่มีการแชร์แบบ Privately ให้กับผู้ใด อีกฝ่ายจะได้รับการแจ้งเตือนในเมนู Activities > Requests ซึ่งอีกฝ่ายจะต้องยอมรับการแชร์เสียก่อนถึงจะสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่มีการแชร์ได้โดยคลิกปุ่ม Accept > คลิกปุ่ม Go to folder เพื่อเข้าถึงไฟล์ในโฟลเดอร์
wecloud26
หมายเหตุ : หากผู้ใช้งาน WeCloud มีการตั้งค่าให้ตอบรับการแชร์อัตโนมัติซึ่งเข้าไปตั้งค่าได้ที่ Setting > Sharing > Automatically accept incoming invitations ก็ไม่จำเป็นต้องยอมรับการแชร์ทุกครั้ง สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ผู้อื่นแชร์มาให้ได้ทันที
ภายหลังเมื่อเปิดใช้งาน WeCloud หากต้องการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่มีผู้อื่นแชร์มาให้ เข้าไปที่ Shared for Me > คลิกตรงชื่อของผู้ที่แชร์โฟลเดอร์แบบ Privately มาให้
ในฐานะของผู้ที่ได้รับการแชร์แบบ Privately หรือการแชร์โฟลเดอร์จากผู้อื่น ระหว่างโฟลเดอร์ที่มีการกำหนด Permission ให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในโฟลเดอร์ได้เท่านั้น (Download Only) กับโฟลเดอร์ที่กำหนดให้ผู้รับการแชร์สามารถอัปโหลด แก้ไข และลบไฟล์ในโฟลเดอร์ (Upload, Update and Delete File) ได้ด้วยนั้น จะมีคำสั่งที่ต่างกันคือ Move, Delete และ Rename
แต่การตั้งค่า Permission ทั้ง 2 เงื่อนไขทั้ง Download Only และ Upload, Update and Delete File ผู้ที่ได้รับการแชร์สามารถจะดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน รวมถึงสามารถ Comment หรือแสดงความเห็นกับไฟล์ใดๆ ในโฟลเดอร์ร่วมกับเจ้าของโฟลเดอร์หรือผู้ที่แชร์โฟลเดอร์มาให้ได้เหมือนกัน
การร่วมแสดงความเห็นทำได้โดยเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่มีการแชร์แล้วคลิกที่ไอคอน commet Comment ด้านหลังไฟล์ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น > เขียนความคิดเห็น > คลิกปุ่ม Submit
wecloud27
wecloud28
สำหรับไฟล์ใดที่มีการแสดงความเห็นร่วมกันและจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์ซึ่งจะต้องอัปโหลดไฟล์ไปยัง WeCloud ใหม่อีกครั้ง สามารถทำได้ 2 วิธีคือ..

  • อัปโหลดไฟล์ในชื่อเดิม เป็นการอัปโหลดไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลแล้วทับไฟล์เดิม ซึ่งการอัปโหลดแบบนี้ไฟล์ข้อมูลเดิมจะถูกบันทึกทับไป แต่ความเห็นหรือ Comment จะยังคงอยู่ สามารถแสดงความเห็นร่วมกันต่อไปได้เรื่อยๆ จนกว่าการทำงานกับไฟล์นั้นๆ จะได้รับการสรุปเป็นที่เรียบร้อย
  • อัปโหลดไฟล์ในชื่อใหม่ กรณีที่ต้องการเก็บไฟล์เดิมหรือไฟล์ก่อนหน้าเอาไว้อ้างอิงด้วย ให้อัปโหลดไฟล์นั้นในชื่อใหม่โดยอาจจะเติมคำว่า edit1, edit2, edit3… ท้ายชื่อไฟล์เดิม เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแนะนำให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นใหม่สักโฟลเดอร์หนึ่งสำหรับการทำงานกับไฟล์ดังกล่าว
สนใจใช้บริการ WeCloud ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2263-8185
การแชร์ไฟล์แบบ Privately [ตอนที่ 2] การแสดงความเห็นร่วมกันในไฟล์ใดๆ ผ่าน Comment
Click image to preview
Download Now