เพื่อให้การใช้งาน WeCloud มีประสิทธิภาพและที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน มีการตั้งค่า 2 ส่วนที่จะขอแนะนำให้ผู้ใช้งานได้ทราบคือ การตั้งค่า Profile และการตั้งค่าต่างๆ ใน Setting
การใช้งาน WeCloud ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งบนคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านเบราเซอร์หรือโปรแกรม WeCloud ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ การใช้งานบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต จะมีส่วนของ Setting ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆ ได้ แต่การตั้งค่าผ่านโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตจะสามารถตั้งค่าการใช้งานได้บางอย่างเท่านั้น ดังนั้นหากต้องการจะตั้งค่าการใช้งานทั้งหมดที่ WeCloud สามารถทำได้ต้องตั้งค่าในเว็บไซต์หรือเข้าใช้งานผ่านเบราเซอร์บนคอมพิวเตอร์
หลังจากล็อกอินเข้าระบบผ่านเบราเซอร์แล้ว หากต้องการตั้งค่า Profile หรือ Setting ก็ตามให้คลิกที่ชื่อผู้ใช้งานตรงมุมบนขวามือของหน้าจอ > คลิกที่ Profile หรือ Setting ที่ต้องการเข้าไปตั้งค่า
การตั้งค่าในส่วนของ Profileการตั้งค่าในส่วนของ Profile ประกอบด้วย..

 • Profile เป็นส่วนที่ให้ระบุข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเว็บไซต์
 • Login เป็นข้อมูลของ Username หรืออีเมลที่ใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ
 • Password ถ้าต้องการเปลี่ยน Password ให้เข้าไปตั้งค่าได้ที่นี่ โดยจะต้องระบุ Password เดิมก่อน และตั้ง Passwords ใหม่ที่ต้องการ
 • Storage ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบพื้นที่การใช้งานว่ามีพื้นที่ให้ใช้งานทั้งหมดเท่าไร ใช้งานไปแล้วเท่าไร และคงเหลือพื้นที่ว่างอีกเท่าไรได้ในส่วนนี้
wecloud11
การตั้งค่าในส่วนของ Settingการตั้งค่าในส่วนของ Settings ประกอบด้วย…

 • General เป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับฟอร์แมตของวันที่ เวลา และโซนเวลา (Date and Time Format), ภาษาในการใช้งาน (Language) และกำหนดจำนวนของรายการที่จะให้แสดงผลในแต่ละหน้า (Page setup)
 • Content การจัดการเกี่ยวกับการลบข้อมูลออกจากถังขยะ (Cleanup) และตั้งค่าการสำรองชุดข้อมูล (Backup) สามารถเก็บไฟล์ข้อมูลภายใต้ชื่อเดียวกันระบุเป็นเวอร์ชั่นได้ ตามจำนวนที่ต้องการ ระบบจะตั้งค่ามาให้เป็น 5 เวอร์ชั่น ผู้ใช้งานแต่ละท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
 • Sharing ตั้งค่าเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลมาตรฐานของแต่ละผู้ใช้งาน…
  » Automatically accept incoming invitations กำหนดให้มีการตอบรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ส่งคำเชิญให้ใช้งานข้อมูลร่วมกัน
  » Automatically disable shared links กำหนดให้ยกเลิกการแชร์อัตโนมัติหลังจากครบจำนวนวันที่กำหนดไว้ (ระบุจำนวนวันได้)
  » Maximum download กำหนดจำนวนรายการที่สามารถดาวน์โหลดได้
 • Notifications ตั้งค่าการแจ้งเตือนต่างๆ เมื่อมีการดาวน์โหลด อัปโหลด แก้ไข หรือลบข้อมูลใน WeCloud ผ่านทางอีเมล โดยจะมีการแจ้งทั้งส่วนของข้อมูลของผู้ใช้งานเอง และผู้ที่เข้าร่วมใช้งานยังไฟล์หรือโฟล์เดอร์นั้นด้วย
 • Security เปิด-ปิดระบบความปลอดภัย (SSL Encryption) ในการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์กับเซิร์ฟเวอร์
 • Device ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่ทำการล็อกอินและใช้งาน WeCloud ในแอ็กเคาต์ดังกล่าว และสามารถลบ (Remove) อุปกรณ์ออกจากระบบได้จากการตั้งค่าในส่วนนี้ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อเข้าสู่ WeCloud
wecloud12
การตั้งค่าต่างๆ ล้วนมีความสำคัญและส่งผลต่อการใช้งาน เช่น การตั้งค่าเกี่ยวกับการสำรองข้อมูล (Backup), การตั้งค่าเกี่ยวกับการแชร์ (Sharing) หรือการตั้งค่าการแจ้งเตือน (Notifications) ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มใช้งานเสียเวลาสำรวจการตั้งค่าต่างๆ สักนิด หรือระหว่างการใช้งานก็ตาม หากมีการใช้งานส่วนใดที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ตามที่แนะนำไปข้างต้น
การตั้งค่า Profile และ Settings ใน WeCloud
Click image to preview
Download Now