โลกทุกวันนี้ต่างสื่อสารและเชื่อมโยงกันด้วยไฟล์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในด้านใดๆ ก็ตามธุรกิจการค้า การศึกษา ตลอดจนความบันเทิง ไฟล์ข้อมูลสารพัดรูปแบบต่างแวดล้อมอยู่รอบตัวเรา ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการไฟล์ต่างๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ Cloud Storage จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลในยุคนี้ และบริการ WeCloud คือคำตอบของ Cloud Storage
สำหรับเหตุผลที่ควรใช้บริการ WeCloud ของ CS LOXINFO ก็คือ…

  • Anywhere, Anytime และ Many Device บริการ WeCloud รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ก สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ขอเพียงอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ก็สามารถที่จะบริหารจัดการไฟล์ข้อมูลต่างๆ ผ่าน WeCloud ได้ โดยที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องของสถานที่และเวลา ตลอดจนไม่จำเป็นต้องพกพาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลให้ยุ่งยากอีกต่อไป
  • Easy and convenient to share information เมื่อสามารถที่จะเรียกใช้หรือเปิดไฟล์ข้อมูลที่ต้องการที่ไหนเมื่อไรก็ได้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การแชร์ไฟล์ข้อมูลงานระหว่างผู้ที่ทำงานร่วมกัน หรือการแชร์ไฟล์ข้อมูลภาพหรือวิดีโอระหว่างเพื่อนและครอบครัวก็สามารถที่จะทำได้อย่างสะดวกและง่ายดาย
  • User-friendly menu หน้าเว็บไซต์ตลอดจนหน้าตาของแอปพลิเคชั่น WeCloud ได้รับการออกแบบให้มีกราฟิกที่เรียบง่ายสบายตา ในส่วนของ User Interface หรือการใช้งานเมนูต่างๆ คำนึงถึงผู้ใช้เป็นสำคัญ สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ต่างจากการสร้างโฟลเดอร์หรือบันทึกข้อมูลบนไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์
จากเหตุผลทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาหลายคนอาจมีข้อโต้แย้งในใจว่า บริการ Cloud Storage อื่นๆ ก็มีคุณสมบัติไม่ต่างกันนี้ ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา แชร์หรือแบ่งปันข้อมูลร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของ Cloud Storage อยู่แล้ว นี่ยังไม่ใช่เหตุผลที่ดีพอที่จะทำให้ตัดสินใจหันมาใช้บริการ WeCloud ได้เลย
จริงอยู่ที่เรื่องของ Anywhere, Anytime และ Many Device และ Easy share เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของ Cloud Storage ที่ไหนก็สามารถทำได้ แต่เหตุผลหรือคุณสมบัติต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผู้ซึ่งกำลังมองหา Cloud Storage ที่มีประสิทธิภาพจะต้องพิจารณา นั่นคือ…

  • Secure Sockets Layer (SSL) and AES – 256 bit Encryption บริการ WeCloud มีมาตรฐานความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลด้วยการเข้ารหัสข้อมูลแบบ SSL และ AES 256 บิต
  • Easy to monitor and track usage report มีระบบรายงานและติดตามผลการใช้งานที่สะดวก
  • Local cloud provider (Hosted in Thailand) เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอยู่ในประเทศไทยภายในอาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ Data Center ที่มีมาตรฐาน ผู้ใช้บริการ WeCloud สามารถมั่นใจได้ว่าไฟล์ข้อมูลจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
  • Local call centre support มีผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ดูแลระบบตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน
คุณสมบัติของการใช้งาน Cloud Storage ของผู้ให้บริการต่างๆ แม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์เดียวกันก็จริงคือ ช่วยให้ผู้ใช้งานเปิดใช้หรือจัดเก็บไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลา แต่สิ่งที่ต่างกันและผู้ใช้บริการต้องคำนึงถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นไฟล์ข้อมูลที่สำคัญ ไฟล์ของคุณถูกจัดเก็บไว้ที่ไหน เซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไหน ตรวจสอบหรือว่าติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงได้หรือไม่ และมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อถือได้เพียงใด
ทำไมต้องใช้ WeCloud ของ CS LOXINFO
Click image to preview
Download Now