Cloud Storage หลายคนรู้จักและอาจจะใช้บริการอยู่แล้ว หลายคนรู้ว่า Cloud Storage คืออะไรมีไว้เพื่ออะไร แต่ยังไม่ได้ใช้งานเพราะยังไม่แน่ใจนักว่าตนเองอยู่ในกลุ่มคนที่ควรจะต้องใช้ Cloud Storage หรือไม่ หรือยังไม่แน่ใจนักว่าตนจะใช้ Cloud Storage เพื่ออะไร
เช่นนั้นมาดูกันว่าคุณอยู่ในข่ายของผู้ที่ควรจะใช้ Cloud Storage หรือบริการ WeCloud ของ CS LOXINFO หรือไม่
หากคุณเป็นผู้ที่อยู่ในข่ายต่อไปนี้ WeCloud คือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสำหรับคุณ

  • มีไฟล์งานสารพัดที่ต้องทำหรือจัดการ หากคุณต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์ด้านใดด้านหนึ่งซึ่งมีไฟล์งานที่ต้องทำและจัดเก็บมากมาย แน่นอนไฟล์เหล่านั้นล้วนเป็นไฟล์ข้อมูลที่สำคัญ คงเป็นการดีหากมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่คุณวางใจได้ว่าข้อมูลจะไม่สูญหายหรือเสียหายจากความบกพร่องของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเดิมๆ ที่ใช้อยู่การใช้งาน We Cloud ไม่เพียงจะช่วยให้ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย แต่ยังสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบอีกด้วย เพราะใน WeCloud คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์สำหรับการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ แยกกันได้เหมือนกับการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
  • มีไฟล์งานที่ต้องสื่อสารหรือทำร่วมกันเป็นทีม หากคุณกำลังมองหาช่องทางหนึ่งช่องทางใดเพื่อใช้ในการเป็นศูนย์กลางเพื่ออัปเดตข้อมูลหรือไฟล์งานระหว่างผู้ร่วมงานในทีม เพื่อให้ทุกคนสามารถสื่อสารหรืออัปเดตข้อมูลล่าสุดได้พร้อมๆ กัน

    การใช้งาน WeCloud ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมมีศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันได้แม้ว่าจะอยู่คนละที่กันก็ตาม พร้อมกันนั้นทุกคนที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงโฟลเดอร์ใน WeCloud ยังสามารถอัปโหลดและแชร์ไฟล์ระหว่างกันได้ด้วย

  • มีหลายส่วนงานที่ต้องบริหารการจัดเก็บข้อมูล ในกรณีขององค์กรที่ต้องการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลของส่วนงานหรือแผนกต่างๆ ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ ตลอดจนเพื่อให้ผู้ทำงานฝ่ายต่างๆ สามารถที่จะแชร์ข้อมูลระหว่างกันได้อย่างสะดวก ลดปัญหาการรับส่งไฟล์ผ่านอุปกรณ์อย่าง External Harddisk หรือ Flash Drive

    การใช้งาน WeCloud สำหรับองค์กรนอกเหนือจากการใช้เป็นช่องทางแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ทำงานฝ่ายต่างๆ แล้ว ยังเป็นช่องทางในการสำรองหรือแบ็กอัพข้อมูลที่ดีอีกช่องทางหนึ่ง

  • มีข้อมูลสำคัญและต้องการพื้นที่สำหรับแบ็กอัพ เป็นบุคคลทั่วไปที่มีเอกสารสำคัญไม่ว่าจะเป็นเอกสารส่วนตัว เอกสารกรรมสิทธิ์ต่างๆ หรืออื่นๆ ซึ่งกำลังมองหาพื้นที่จัดเก็บที่ปลอดภัย
การใช้งาน WeCloud ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจถึงระบบความปลอดภัยได้ว่าข้อมูลจะได้รับการจัดเก็บเป็นอย่างดี
วิธีการใช้งาน Cloud Storage อาจจะแตกต่างจากการจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์อย่าง Harddisk หรือ Flash Drive แต่วิธีการจัดเก็บข้อมูลไม่ต่างกันคือ สามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อแยกประเภทหรือไฟล์ที่ต้องการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ได้เหมือนกัน และรองรับไฟล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์งานจากโปรแกรมทั้งหลายตลอดจนไฟล์มัลติมีเดียอย่างไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอ ก็สามารถที่จะนำไปจัดเก็บไว้ใน Cloud Storage หรือ WeCloud ได้ทั้งสิ้น
สนใจใช้บริการ WeCloud ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ 0-2263-8185
ใครควรใช้ WeCloud
Click image to preview
Download Now