บริการพื้นที่บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud สามารถเชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์ ผ่านระบบ Internet หากใช้งานบนระบบมือถือก็มี application รองรับทั้งระบบ iOS และ Android ระบบความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลที่สามารถกำหนดได้เองในแต่ละ user กลุ่มลูกค้ามีความหลากหลายในขนาดธุรกิจ ปรับได้ตามขนาดพื้นที่ที่ต้องการและ user ที่ใช้งาน เคสตัวอย่างการใช้งาน

  • ลูกค้าจำเป็นต้องมีการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ เดิมใช้วิธีใส่แผ่น DVD/CD แล้วให้ massager นำส่งให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนพิมพ์ หากมีการแก้ไขข้อมูลจะส่งกลับไปมาหลายรอบ เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่การส่งผ่านทาง Email ไม่สามารถทำได้ วิธีแก้ไขปัญหาด้วยระบบการนำไฟล์เก็บไว้บนระบบ WeCloud แล้ว share public เป็น link ผ่านทาง Email ไปยังลูกค้า เพื่อให้แก้ไขและตรวจสอบ ก่อนที่จะแก้ไขมายังบริษัท ทำให้ลดปัญหาการล่าช้าในขั้นตอนการส่งข้อมูล และยืนยันได้ว่ามีการรับ Email และทำการ download ไฟล์ที่จัดส่งไปเรียบร้อยแล้วด้วย
  • การจัดทำระบบข่าวสารแจ้งไปยังพนักงาน โดยมีข้อจำกัดในกลุ่มที่จะรับข่าวสารนั้นในแต่ละระดับ เดิมใช้วิธีส่งจดหมาย หรือ Email ไปยังพนักงานแต่ละท่าน หากเกิดการตกหล่น หรือ Email บางท่านเต็มไม่สามารถรับ Email ได้ ต้องมาแจ้งซ้ำ หรือการนำข้อมูลไปปิดประกาศ จำเป็นต้องรอเจ้าหน้าที่ไปแต่ละสาขาเพื่อปิดประกาศ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและยุ่งยากในการทำงานอย่างมาก วิธีการแก้ไขปัญหา ใช้ระบบ WeCloud กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละท่านให้ชัดเจน ในการ share private โดยผู้แจ้งข่าวสารทำการโยนข้อมูลไปในระบบ WeCloud แล้วทำการ share ไปยังผู้เกี่ยวข้อง สามารถระบุกลับมายังผู้ share ข้อมูลได้ว่ามีใครทำการ download ไฟล์ไปแล้วบ้าง ทำให้ระบบการแจ้งข่าวสารง่ายขึ้นมาก
  • ธุรกิจในปัจจุบันเป็นการทำงาน mobile office เป็นส่วนใหญ่ ต้องมีข้อมูลพร้อมใช้งาน การเก็บข้อมูลเดิมผ่านทาง external HDD หรือไว้ใน notebook ทำให้การเดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวก จะเป็นต้องพก notebook ไปด้วยทุกที่ วีธีการแก้ไขปัญหาด้วยการนำข้อมูลจัดเก็บเข้าระบบ WeCloud สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยมือถือ คอมพิวเตอร์ laptop notebook เป็นสิ่งที่สะดวกสบาย เนื่องจากระบบรองรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น iOS, Android, หรือเข้าผ่าน web browser ได้ทุกชนิด
Cloud Share Storage การจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลร่วมกันจากตรงกลาง
Click image to preview
Download Now