เทคโนโลยี Virtualization สามารถทำให้ระบบมีความเสถียรมากขึ้น การออกแบบระบบให้เป็น Virtualization ช่วยให้บริหารจัดการ resource ได้อย่างเป็นระบบ ใช้งาน resource ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละโครงการ อีกทั้งการทำการปรับเพิ่ม-ลด server ยังทำได้ง่าย คุณสมบัติของการทำ Virtualization ยังขยายไปถึงการทำให้ระบบมี redundancy เมื่อเครื่อง server ใดมีปัญหาขัดข้อง ระบบจะทำการย้ายงานต่างๆที่ run อยู่ใน server นั้นไปยัง server อื่นๆ ซึ่งเป็นระบบสำรองที่พร้อมใช้งานทันที ธุรกิจที่มีความพร้อมในการใช้คลาวแบบ on premise ติดตั้งระบบแบบเป็นส่วนตัวก็อย่างเช่น

  • กลุ่มธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัย การจำกัดการเข้าถึงระบบ และไม่ต้องการใช้งานร่วมกันกับผู้อื่น ระบบจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับองค์กรนั้นๆ ตามขนาดของ resource และจำนวน server ที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนั้นจะเผื่อส่วนของการขยาย resource ไว้ให้เพียงพอกับโครงการในอนาคตอันใกล้ ทีมงาน IT จะดูแลระบบ และมอนิเตอร์ระบบทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง
  • บริษัทหรือองค์กรที่มีเครื่อง physical ที่เก่าแล้ว และการต่อ MA มีราคาสูงขึ้น อีกทั้งพื้นที่จัดเก็บ physical เองก็เป็นปัญหามากในการหาที่รองรับ วิธีแก้ปัญหาด้วยการแปลงจากระบบ เดิม มาเป็น ระบบคลาว หรือที่เรียกว่า Physical to virtual conversion or virtualization ทางบริษัทจะดูแลการสร้างระบบ private cloud โดยเริ่มจากการออกแบบร่วมกับลูกค้า แล้วจัดหาระบบ Hardware ติดตั้งซอฟแวร์ cloud และติดตั้งระบบ os แล้ว ทำการ migrate ระบบร่วมกับลูกค้าด้วย
ซึ่งหากท่านต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อมาที่เราได้
On premise Virtualization รูปแบบที่ ธุรกิจหันมาใช้ระบบคลาว
Click image to preview
Download Now