สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีความจำเป็นในการทำระบบสำรองข้อมูล และระบบสำรองพร้อมใช้งานทันทีที่ระบบหลักขัดข้อง เพื่อลดปัญหาการหยุดชะงักของบริการทางธุรกิจ การจัดให้มีระบบ DR & Backup ไว้กรณีฉุกเฉินจะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าธุระกิจจะไม่ประสบปัญหาการหยุดงาน ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง การจัดทำระบบ DR & Backup เป็นสิ่งที่ต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม แต่จะตอบแทนมาด้วยความมั่นใจในการไม่สูญเสียรายได้ หรือโอกาสที่ทางบริษัทจะได้รับ การจัดหา site สำรองเป็นสิ่งที่สำคัญต้องมีพื้นที่ที่มั่นใจได้ว่ามีมาตรฐาน พร้อมการให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาและคอยดูแลระบบให้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ปกติเราจะแนะนำให้ท่านทำ DR ผสมกับ Backup เพื่อสำรองแบบสองระดับเพื่อป้องกันปัญหาความผิดพลาดในการ Synchronizeข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง site สำรองเพื่อเป็น DR หากข้อมูลมีปัญหา DR replicate ผิดๆ ส่งผลต่อการนำข้อมูลที่ถูกส่งไป site สำรองไม่สามารถใช้งานได้ ยังสามารถนำข้อมูลชุดที่ Backup ไว้มาใช้งานได้ ถือเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการออกแบบไว้รองรับ Business Continuity
  • การกำหนดสั่งงานสำเนาข้อมูลแบบ DR นั้นสามารถทำได้เองผ่านหน้า portal veeam การดำเนินการย้าย site สำรองเพื่อ run ระบบแทนระบบหลัก การกำหนดขั้นตอนในการทำการย้ายระบบหลักไปที่ระบบสำรองนั้นควรทำแบบ manual และกำหนดขั้นตอน ลำดับในการย้ายข้อมูลให้ชัดเจน กระบวนการ start service นั้นจะให้ทำได้ครั้งละ VM ไม่สามารถ on VM พร้อมๆกันทั้งระบบได้ ซึ่งกระบวนต่างๆนี้ทางทีมงานของเราจะดูแลช่วยเหลือระหว่างการย้ายระบบ และพร้อมให้คำแนะนำตั้งแต่การเริ่มออกแบบระบบ เป็นการการันตีว่าระบบจะสามารถพร้อมใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ซึ่งหากท่านต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อมาที่เราได้
Disaster Recovery (DR & Backup)  รูปแบบที่ ธุรกิจหันมาใช้ระบบคลาว
Click image to preview
Download Now