เมื่อธุรกิจของท่านมีการใช้งานระบบ IT มากขึ้น การทำ Backup ทั้ง ซอฟต์แวร์ และข้อมูลจะเป็นเรื่องจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมาก และเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ บริษัทส่วนใหญ่จะทำการสำรองข้อมูลแล้วจัดเก็บภายนอกสำนักงาน โดยปัจจุบันจะนิยมทำการจัดเก็บแบบ Cloud Offsite Backup กล่าวคือนำเอาข้อมูลมาจัดเก็บที่ระบบคลาวของผู้ให้บริการ ตั้งอยู่ใน Data Center ซึ่งมีมาตรฐานสูง และมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา

  • ในการทำ cloud offsite backup นั้น เราจะทำงานร่วมกับท่าน โดยการศึกษาข้อมูลว่าระบบของท่านมีโครงสร้างอย่างไร มีปริมาณการจัดเก็บ ทั้งระบบซอฟต์แวร์ และระบบ Database อย่างไร รวมถึงปริมาณ I/O และ Traffic เพื่อวางแผนเลือกวิธีทำการสำรองข้อมูลครั้งแรก และครั้งต่อๆไป
  • โดยทั่วไปการสำรองข้อมูลนั้น เราแนะนำให้ใช้ Backup Software โดยเฉพาะสำหรับทำหน้าที่สำรอง และในการสำรองข้อมูลครั้งแรกที่ปริมาณข้อมูลมีมาก เราจะแนะนำให้ทำการสำรองใส่ external storage แล้วย้ายมาถ่ายโอนลงระบบคลาว เนื่องจากการถ่ายโอนผ่านระบบสายสัญญาณ หรือโครงข่ายอาจจะกินเวลานานมาก หรือมีค่าใช้จ่ายสูง
  • สำหรับการสำรองข้อมูล แบบรายวัน Daily back up นั้นทีมงานจะช่วยประเมินขนาดปริมาณ วงจรการเชื่อมต่อที่เหมาะสมในการโอนย้ายข้อมูลร่วมกัน
  • ในการทดสอบการทำ Backup Recovery นั้น หากท่านใช้ Backup Software ท่านจะสามารถจัดลำดับการทดสอบเปิดเครื่อง และฐานข้อมูลที่ท่านสำรองได้เอง หรือหากท่านจะใช้บริการจากเรา ท่านจะต้องให้ข้อมูล โครงสร้างและความสัมพันธ์ของ ระบบของท่าน และลำดับการเปิด/ปิด เครื่อง เพื่อให้ทีมงานของเราช่วยดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งหากท่านต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อมาที่เราได้
Offsite Backup รูปแบบที่ ธุรกิจหันมาใช้ระบบคลาว
Click image to preview
Download Now