หากธุรกิจของท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเปิดบริการแบบออนไลน์ ขณะที่การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องใช้เวลานานในการพิจารณา และขออนุมัติหรือหากท่านมีความสนใจจะเปลี่ยนระบบทั้งหมดเป็นแบบ cloud แต่ไม่แน่ใจ อาจจะเริ่มโดยการทดสอบใช้งานจริงกับระบบที่มีการใช้งานน้อย หรือไม่ส่งผลกระทบต่อบริการหลักของท่าน เป็นการทดสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในการขึ้นระบบทั้งหมด
ท่านสามารถติดต่อขอใช้บริการ Virtual Computer ได้อย่างรวดเร็ว เพียงแต่แจ้งว่า ต้องการ cpu ram และ data storage เท่าใด หรือหากปริมาณใช้งานไม่มาก ก็อาจจะทดลองซื้อ package เริ่มต้น ดูก่อน หากไม่พอก็สามารถขยาย จำนวน cpu ram และ data storage ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงได้ **คำแนะเพิ่มเติมคือ ท่านต้องเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ และวางแผนการจัดการแบบครบวงจร เช่น

  • การจัดการโยกย้าย Domain name (Website URL)
  • การจัดการโยกย้าย Database
  • การใช้งานกลุ่ม Microsoft OS และ servers license
  • การเลือกใช้ Firewall และ Antivirus software
  • ปริมาณ I/O Users และ Traffic
ซึ่งหากท่านต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อมาที่เราได้
Quick Implementation or Trial รูปแบบที่ ธุรกิจหันมาใช้ระบบคลาว
Click image to preview
Download Now