• ความต้องการมาตรการความปลอดภัยของแต่ละธุรกิจจะแตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละมาตรการด้านการจัดการความปลอดภัยจะมีค่าใช้จ่ายมากน้อยต่างกัน ท่านจึงควรจะพิจารณา ระดับความเหมาะสมและความคุ้มค่า ของมาตรการความปลอดภัย และควรศึกษามาตรการ ที่นำมาใช้ทดแทน กรณีเกิดปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น การสำรองข้อมูล การมีระบบสำรอง
  • สำหรับมาตรการความปลอดภัยในเบื้องต้น เราสามารถให้บริการได้ทั้งแบบ Virtual Firewall และ Dedicated Physical Firewall และเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา
  • อนึ่งสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการความปลอดภัยที่สูงขึ้น ก็อาจจะมีการใช้งานแบบ Private Data Center, Private Cloud Platform หรือ Private Firewall ซึ่งบริการเหล่านี้ เราสามารถให้บริการได้ครบวงจร
คลาวคอมพิวเตอร์ กับระบบความปลอดภัย
Click image to preview
Download Now