• เป้าหมายของการใช้ระบบคลาวเพื่อให้บริการทางธุรกิจ ก็เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าหรือผู้ใช้ได้ตลอดเวลา และรองรับการใช้งานครั้งละมากๆได้
  • ดังนั้น ในการจัดวางระบบคลาว ท่านควรศึกษาว่า ผู้ใช้กลุ่มใหญ่ของธุรกิจท่านจะมีการใช้งานมาจากไหน เช่น หากมีการใช้งานมาจากภายนอกบริษัทจำนวนมากๆ การวางระบบคลาวไว้ภายในบริษัทของท่าน ท่านควรจะจัดเตรียม วงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้มากพอ และอาจจะต้องมีวงจรสำรอง เผื่อฉุกเฉินไว้เพิ่มเติม หรือไม่ท่านก็ต้องติดตั้งตัวระบบคลาวไว้ภายนอกบริษัท
  • ในทางกลับกัน หากผู้ใช้จำนวนมากอยู่ในสำนักงาน แนะนำให้ท่านติดตั้งระบบคลาวไว้ในสำนักงานเป็นระบบหลักแล้วติดระบบสำรองไว้ภายนอกบริษัท
  • การจัดวางที่ตั้งระบบ คลาวจึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์ ข้อดี-ข้อเสีย และความคุ้มค่าระหว่างการวางที่ตั้งไว้ที่ Data Center กับที่สำนักงานของท่าน
ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของ  Network Connectivity กับระบบคลาว
Click image to preview
Download Now