เนื่องจากกลุ่มธุรกิจมีความต้องการที่หลากหลายมาก เราจึงเปิดกว้างในการให้บริการด้านคลาว ด้วยรูปแบบที่สามารถปรับเปลี่ยน, สร้างขึ้นมาใหม่ หรือออกแบบติดตั้งแบบ turnkey solution ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ เช่น

  • การแปลงจากระบบ เดิม มาเป็น ระบบคลาว หรือที่เรียกว่า Physical to virtual conversion or virtualization โดยมาก ลูกค้าจะมี Server จำนวนหนึ่งอยู่ที่สำนักงาน และต้องการปรับเปลี่ยนเป็นคลาว
  • การสร้างระบบ private cloud โดยเริ่มจากการออกแบบร่วมกับลูกค้า แล้วจัดหาระบบ Hardware ติดตั้งซอฟแวร์ cloud และติดตั้งระบบ os แล้ว ทำการ migrate ระบบร่วมกับลูกค้า สำหรับลูกค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงขึ้น ต้องการใช้แบบเฉพาะเจาะจงหรือเป็นเครื่องส่วนตัว
  • การสร้างระบบ Offsite Backup โดยใช้ระบบ cloud storage ร่วมกับ cloud back up software
  • การสร้างระบบ Disaster Recovery โดยศึกษาและออกแบบร่วมกับลูกค้าแล้วจัดหาระบบ Hardware และ Software แล้วทำการติดตั้ง ถ่ายโอนข้อมูล และทดสอบการทำงานจริงร่วมกับลูกค้า
บริการ คลาวแบบ Solution ต่างๆ (On Premise or Private Cloud Solution)
Click image to preview
Download Now