บริการคลาวของเรา คือการให้บริการ คอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Computer) โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อ เครื่องโดยกำหนด ขนาด CPU RAM และ Data Storageได้ คล้ายๆ กับการสั่งซื้อเครื่อง (Computer Hardware) แต่ต่างกันตรงที่

  • ลูกค้าจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือน ซึ่งคุ้มค่ากว่าการลงทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอาจมีค่าบำรุงรักษาต่อปี
  • ลูกค้าจ่ายตามการใช้งานจริง
  • สามารถ เพิ่ม หรือ ลด ขนาด CPU RAM และ Data Storage ได้ตลอดเวลา ต่างกับการซื้อเครื่องที่การปรับลดทำไม่ได้ ส่วนการปรับเพิ่ม หากทำเอง หมายถึงการลงทุนใหม่ และเวลาที่ต้องรอคอยในการสั่งซื้อ แต่บริการคลาวช่วยลดปัญหานี้ได้
บริการคลาวของเราคืออะไร
Click image to preview
Download Now