• ในวงการ ไอที เราจะย่อคำลงมา จากคลาวคอมพิวติ้งและคลาวคอมพิวเตอร์ เป็น “คลาว”
  • ในแง่ของผู้ใช้งานทั่วไป การใช้คลาวก็ได้แก่ การใช้ Google, Youtube, Facebook, Line, IG, OneDrive (office 365), Dropbox, Azure, Amazon เป็นต้น
  • บริการข้างต้น ผู้ใช้จะไม่รู้เลยว่า ระบบคอมพิ้วเตอร์ที่ให้บริการตั้งอยู่ที่ไหน และในความเป็นจริง ผู้ให้บริการเหล่านี้ ก็สร้างระบบกระจายอยู่หลายๆแห่ง ซึ่งเขาก็จะไม่บอกว่าอยู่ที่ไหน
  • ที่สำคัญคือ ผู้ใช้จะสนใจแค่ขอให้ใช้งานได้ ไม่ติดขัดเท่านั้นก็พอ ไม่สนใจว่าจะเป็น คลาวหรือไม่ หรือบริการตั้งอยู่ไหนก็ไม่สนใจ
บริการคลาวในแง่ของผู้ใช้ทั่วไป
Click image to preview
Download Now