คำและความหมายของ สองคำนี้มีหลากหลายมากเราขอแปลง่ายๆนะครับ

  • คลาวคอมพิวเตอร์ น่าจะหมายถึงการเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ไปไว้ในคลาว (คือไม่รู้ว่าอยู่ไหน ไม่เหมือนเครื่องที่มองเห็นว่าอยู่ที่ออฟฟิศ)
  • คลาวคอมพิวติ้ง น่าจะหมายถึง การใช้งานระบบคอมพิ้วเตอร์ที่อยู่ในคลาว
  • ส่วน คลาว ที่แปลว่า“เมฆ” นั้นเป็นเพราะสื่อความหมายว่า มันอยู่ในท้องฟ้า คือ มองเห็นไม่ชัด คำนี้น่าจะเกิดจากการใช้เครื่องหมายก้อนเมฆแทนระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันจำนวนมาก และซับซ้อนในระบบอินเทอร์เน็ต
คลาวคอมพิวติ้ง หรือ คลาวคอมพิวเตอร์ คืออะไร
Click image to preview
Download Now