การใช้งานในระบบ Virtualization เป็นเรื่องที่คุ้นเคยกันอยู่บ้างแล้ว แต่การใช้งานผ่าน vCloud Director อาจจะไม่คุ้นเคยนัก vCloud Director นั้นมีเพื่อมาครอบ vCenter อีกทอดหนึ่ง
Q: vCloud Director สามารถบริหารจัดการอะไรได้บ้าง?
A: vCloud Director Administrator: สามารถเพิ่ม, สร้าง, จัดหา, บริหารจัดการ resource ในระบบ และยังสามารถ monitor ระบบได้อีกด้วย
vCloud Director User: บริหารจัดเปิด/ปิด VM ผ่านหน้า portal, บริหารจัดการ resource, สร้าง template, catalog management, vApp upload และ download
The property of vCloud Director
The property of vCloud Director

Fig. portal interface & portal interface2

ทาง CS LOXINFO เปิดสิทธิให้ลูกค้าสามารถใช้งานผ่าน vCloud Director ได้ เพื่อการบริหารจัดการ VM ของคุณได้ง่ายขึ้น ทาง CS LOXINFO มีการจัดทำคู่มือเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้การใช้งานอย่างง่าย ผ่านทาง VDO link (youtube แล้ว search คำว่า CS LOXINFO หรือ vCloud Director by CS LOXINFO) เริ่มตั้งแต่กระบวนการ Login เข้าระบบ บริหารจัดการแต่ละ VM guest และ Firewall