ล่าสุดทาง Gartner ได้เปิดเผยเทคโนโลยีที่คาดว่าจะมาแรง และเป็นกระแสในปี 2018 โดยสรุปมาเป็นกลุ่มหลัก 3 กลุ่มด้วยกัน
Seminar VMWare “Update trends in 2018 (Gartner)
จะเห็นได้ว่ากระแสของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเป็นกระแสมาแรงอย่างต่อเนื่อง โดยนำไปพัฒนาร่วมกับธุรกิจกลุ่มต่างๆ อย่าง IoT, Cloud หรือแม้กระทั่ง Application ต่างๆ นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่อง security ที่แน่นอนว่าระบบป้องกันต้องรองรับภัยคุกคามและการโจมตี ถูกมองว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้เป็นแบบ real time เหมาะสำหรับทุกภาคธุรกิจ สนใจติดตามอ่านเนื้อหาเพิ่มได้ได้ที่ https://www.gartner.com/doc/3811368?srcId=1-6595640781