มาตรฐาน ISO 22301 ว่าด้วยเรื่องของการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพราะการวางแผนการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงักเป็นสิ่งจำเป็น การมีข้อมูลสำรองไว้กรณีฉุกเฉิน อีกทั้งการนำข้อมูลกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว พัฒนาองค์กรให้มีการประเมิน เตรียมการ ป้องกัน ตอบสนอง และฟื้นฟูให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง การวางระบบไว้ที่ Data Center หรือ Cloud จำเป็นต้องพิจารณาถึงศักยภาพ Data Center provider หรือ Cloud provider ด้วย ว่ามีความพร้อมที่ทำให้ระบบของคุณตอบสนองการทำตามแผน ISO 22301 หรือไม่ ข้อมูลสำรองสามารถออกแบบให้ทำงานได้ทั้งบน Cloud และการวางเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่ Colocation ซึ่งทาง CS LOXINFO ออกแบบระบบไว้รองรับทุกความต้องการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ CS LOXINFO
The benefit of ISO 22301 Business Continuity Management