ใช้งาน vCloud Director ไม่เป็น มีตัวช่วยไหม!!!

Date : Date : Aug 28, 2017

By |August 28th, 2017|ข่าวสาร|Comments Off on ใช้งาน vCloud Director ไม่เป็น มีตัวช่วยไหม!!!

ใช้งาน vCloud Director ไม่เป็น มีตัวช่วยไหม!!!

Date : Aug 28, 2017

การใช้งานในระบบ Virtualization เป็นเรื่องที่คุ้นเคยกันอยู่บ้างแล้ว แต่การใช้งานผ่าน vCloud Director อาจจะไม่คุ้นเคยนัก vCloud Director นั้นมีเพื่อมาครอบ vCenter อีกทอดหนึ่ง อ่านต่อ...
By |August 28th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม|Comments Off on ใช้งาน vCloud Director ไม่เป็น มีตัวช่วยไหม!!!