คุณสามารถ Backup ข้อมูล O365 มาเก็บไว้ได้แล้ว

Date : Dec 25, 2017

By |December 25th, 2017|ข่าวสาร|Comments Off on คุณสามารถ Backup ข้อมูล O365 มาเก็บไว้ได้แล้ว

คุณสามารถ Backup ข้อมูล O365 มาเก็บไว้ได้แล้ว

Date : Dec 25, 2017

ปัจจุบันการใช้บริการ O365 นั้นเป็นการใช้งานบนระบบ Cloud ดังนั้นหากต้องการสำรองข้อมูลที่เป็น Email ของคุณมาไว้ที่ local disk ทำได้ด้วยใช้ Veeam backup ที่มาพร้อมกับ feature Backup O365 ช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญๆ อ่านต่อ...
By |December 25th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม|Comments Off on คุณสามารถ Backup ข้อมูล O365 มาเก็บไว้ได้แล้ว