Microsoft has released countermand of DOCS.COM

Date : Dec 12, 2017

ทาง Microsoft ออกมาประกาศปิดบริการ docs.com แล้วมีผลในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ สำหรับผู้ที่ใช้งานอยู่สามารถเข้าไป download เอกสารที่เก็บไว้ออกมาได้ก่อนวันประกาศปิดดังกล่าว อ่านต่อ...
By |December 12th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม|Comments Off on Microsoft has released countermand of DOCS.COM

Microsoft has released countermand of DOCS.COM

Date : Dec 12, 2017

By |December 12th, 2017|ข่าวสาร|Comments Off on Microsoft has released countermand of DOCS.COM