Virtual & Cloud Servers

คลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) คือตัวอย่างความก้าวหน้าอีกขั้นของเทคโนโลยี ที่จะทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลและพัฒนาได้เร็วยิ่งขึ้น และหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางด้านการหาสถานที่ตั้ง, เวลา, รูปแบบ และอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน
การพัฒนาของเทคโนโลยีนี้ เติบโตตามความต้องการของการใช้ Smart Phone และ Tablets เพื่อเข้าถึงข้อมูลและบริการ รวมถึงความต้องการด้าน “Smart Lifestyles” นอกจากนี้ ระบบคลาวด์ (Cloud Computing) ยังสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ตามความต้องการ และกำหนดทรัพยากรที่จะมาใช้ตามความต้องการจริง จึงสามารถใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุด
Virtual & Cloud Servers
บริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน คือ ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการทำงานของระบบการจัดการ (Operation Systems) หลากหลายได้ในเวลาเดียวกัน และยังรองรับแอปพลิเคชั่น (Application) บนเครื่องฮาร์ดแวร์ (Hardware) โดยประหยัดทรัพยากร เช่น vCPU, RAM และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล สำหรับแต่ละเครื่อง Virtual ที่เป็นอิสระต่อกัน
Core Service Features :
เซิร์ฟเวอร์เสมือน (คลาวด์ คอมพิวติ้ง) บริการที่ผู้ใช้งานสามารถแบบแบ่งปันทรัพยากรและจัดการระบบได้อย่างอิสระ ตามที่แต่ละงานบนเซิร์ฟเวอร์ต้องการใช้จริง
เซิร์ฟเวอร์เสมือนคือระบบสำคัญที่จะช่วยลดจำนวนอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ และใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยการแบ่งสรรทรัพยากรในรูปแบบคอมพิวเตอร์เสมือน โดยวิธีนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถแบ่งใช้ทรัพยากรได้ตามที่ต้องการในแต่ละโครงการ
Cloud computing มีองค์ประกอบในด้านต่างๆ ดังนี้
  1. ตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลมาตรฐานสากล
  2. ศูนย์ข้อมูลที่เพรียบพร้อมไปด้วยระบบรักษาความปลอดภัย
  3. ระบบประมวลผล และโครงข่ายเน็ตเวิร์คขนาดใหญ่
  4. ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนอัจฉริยะที่ประกอบไปด้วยระบบการจัดการและบริการ
  5. แต่ละเซิร์ฟเวอร์เสมือนสามารถจัดการปรับเลือกขนาด vCPU, RAM และ Storage ได้ตามที่ต้องการเหมาะสม และยังรองรับความยืดหยุ่นสูงในการอัพเกรดระบบหรือการปรับเลือกขนาดใหม่
  6. แผนการดำเนินการทางธุรกิจให้มีความต่อเนื่องและการจัดการเหตุวิกฤต ซึ่งเป็นกระบวนการการันตีระบบที่มีความเสถียรสูง
  7. ได้การรับรองมาตรฐานงานบริการด้าน IT สำหรับองค์กรในโลกยุคดิจิตอล (ISO/IEC 20000-1:2011), มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2008) และมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ(ISO/IEC 27001:2013) (ISMS)
  8. ทีมวิศวกรที่มากประสบการณ์ดูแลตลอดเวลา
ซีเอสแอล นำเสนอบริการที่ครอบคลุมการทำงานหลากหลายรูปแบบของระบบการจัดการคลาวด์ (Cloud Computing) และระบบเสมือน (Virtualized System) ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดความเสี่ยงของระบบในกรณีขัดข้องที่อุปกรณ์และเครือข่าย (Network) และยังสามารถปรับขยายได้ตามความต้องการ โดยไม่เกิดการ downtime ของระบบ เพราะฉะนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้เลยว่า บริการของ ซีเอสแอล สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ