Value-Added Services

Value-Added Services
บริการศูนย์ข้อมูลของ ซีเอสแอล ได้จัดเตรียมตัวสำหรับบริการเสริมสำหรับด้านพื้นที่แร็ค (Rack Space), บริการเช่าใช่เซิร์ฟเวอร์ และบริการดูแลจัดการ ไว้หลากหลาย อาทิเช่น additional IP addresses, Extra UTP / fiber port, Extra bandwidth, Extra power & Power strips, Private (back-end) links, OS & software installation และเพิ่มเติมในส่วนของระบบความปลอดภัยด้วยบริการตรวจสอบและเสริมความปลอดภัย (Scanning and Hardening) ให้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ พร้อมจัดการระบบป้องกันการบุกรุกของเซิร์ฟเวอร์ (Firewall & IPS) ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการหลากหลาย เพื่อการใช้งานที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด ดูแลโดยทีมงานมากประสบการณ์ของเรา
นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลซีเอสแอล ยังมีผู้เชียวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลบริการจัดเก็บข้อมูลสำหรับทุกธุรกิจที่ต้องการเช่น การเปลี่ยนเทปในระบบ Backup ของลูกค้าตามตารางเวลาที่กำหนด, การขอรายงานการใช้งานและแบนด์วิดท์ (Bandwidth)