DR Site (Disaster Recovery Site)

Disaster Recovery Site (DR Site) เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการพื้นที่สำรองเพื่อรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้ไม่สามารถเข้าไปทำงานที่สำนักงานได้ หรือปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่ส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
ซีเอส ล็อกซอินโฟได้จัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน, โต๊ะ-เก้าอี้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ ให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการเช่าพื้นที่ทำงาน ทั้งแบบชั่วคราวและแบบระยะยาว (รายปี)
สำหรับการใช้บริการเช่าพื้นที่แบบระยะยาว (รายปี) ลูกค้าสามารถนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือระบบต่างๆมาติดตั้งภายในพื้นที่เช่าได้ ทั้งยังสามารถจัดเก็บสิ่งของที่จำเป็นในการปฏิบัติงานไว้ในพื้นที่ และสามารถแจ้งเพื่อเข้ามาใช้งานพื้นที่ปฏิบัติงานได้ทันทีที่ต้องการ
สำหรับการใช้บริการเช่าพื้นที่แบบชั่วคราว ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งทาง CSL สำหรับการจัดเตรียมพื้นที่ล่วงหน้า และหลังจากการติดตั้งและจัดเตรียมเสร็จเรียบร้อย และพร้อมให้บริการแล้ว ทาง CSL จะทำการแจ้งยืนยันลูกค้าสำหรับการเข้าใช้งาน

 

สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป
  • อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับทุกพื้นที่ทำงาน และสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายในศูนย์ข้อมูล CSL ได้
  • อุปกรณ์สำนักงาน โต๊ะ-เก้าอี้
  • ระบบเครื่องปรับอากาศ
  • ระบบโทรศัพท์เบอร์ตรงผ่าน PABX
  • ระบบความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกล้องวงจรปิด (บันทึกข้อมูล 90 วัน)
  • การเข้าพื้นที่โดยใช้คีย์การ์ด (Proximity Card) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
  • ที่จอดรถ

Disaster-Recovery Site1 (DRC Site) , DR Site
Disaster-Recovery Site2 (DRC Site), DR Site
Disaster-Recovery Site3 (DRC Site), DR Site
Disaster-Recovery Site4 (DRC Site), DR Site
Disaster-Recovery Site5 (DRC Site), DR Site