Co-Location

คุณต้องการให้เซิร์ฟเวอร์ (servers) และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณมีพื้นที่วางที่เหมาะสม (rack) และมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตดีๆ หรือไม่? พื้นที่เช่าวางเซิร์ฟเวอร์ (servers) และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณในศูนย์ข้อมูลทั้งสามแห่งของเรา พร้อมด้วยระบบไฟฟ้า สภาพแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม) ระบบรักษาความปลอดภัย และการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาให้พร้อมใช้งานและยังมีระบบสำรองอีกด้วย เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสามารถดูแลระบบด้วยตนเอง
พื้นที่สำหรับดำเนินการตามความต้องการบนศูนย์ข้อมูล The Cloud
ตอบโจทย์ด้วยศูนย์ข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น ระบบไฟฟ้าสำรอง และมีการควบคุมทางสภาพแวดล้อม สำหรับพื้นที่แร็ค (rack) นั้นมีให้บริการตั้งแต่ขนาด Full rack จนถึงการใช้งานแบบ Share rack หรือจะเป็นการกั้นพื้นที่ของ Rack ล้อมด้วยกรง เพื่อความปลอดภัยสูงขึ้น หรือจะเป็นพื้นที่ของห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริหารจัดการด้วยตัวเองทั้งชั้น ทางอาคารศูนย์ข้อมูล ซีเอส ล็อกซอินโฟ สามารถตอบโจทย์ได้ตามความต้องการ และพร้อมขยายได้ตามการเจริญเติบโตของธุรกิจคุณ ศูนย์ข้อมูล ซีเอส ล็อกซอินโฟมีบริการที่ครบวงจร ทั้งการออกแบบ การบริหารจัดการโครงการ การติดตั้งและการเดินสายภายในศูนย์ข้อมูล รวมถึงการให้บริการ remote hands ดูแลเซิร์ฟเวอร์คุณ ซึ่งคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านไอทีของคุณอย่างยิ่ง
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตของศูนย์ข้อมูล ซีเอส ล็อกซอินโฟ
ศูนย์ข้อมูลทั้ง 9 แห่งของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีการเชื่อมต่อกันด้วยโครงข่ายแบบวงแหวน (Gigabit Ring) ศูนย์ข้อมูลเหล่านี้เชื่อมต่อกับ CSL-NIX (National Internet Exchange) ซึ่งในแต่ละเส้นทางนั้นเป็นผู้ให้บริการในระบบสากลเช่น True, TOT, CAT, SBN (AIS), Jastel, TCCT และรวมถึงการเชื่อมต่อกับ CSL-IIG (International Internet Gateway) พร้อมด้วยระบบโครงข่ายสำรองที่ออกแบบไว้สำหรับ ศูนย์ข้อมูล ซีเอส ล็อกซอินโฟ นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอัพสตรีม (Upstream Provider) 9 ราย และ Peering กับพาร์ทเนอร์อีกมากกว่า 40 ราย
Co-Location1
สิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์ข้อมูล ซีเอส ล็อกซอินโฟ
 • ระบบไฟฟ้าหลักและสำรอง
 • เพื่อให้แน่ใจถึงความมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ การออกแบบของระบบไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล ซีเอส ล็อกซอินโฟ นั้นมาจาก 2 เส้นทางที่ได้เชื่อมต่อโดยตรงกับการไฟฟ้านครหลวง ในกรณีที่ไฟฟ้ามีปัญหา จะมีระบบไฟฟ้าสำรองจาก Generator จ่ายกระแสสลับเข้ามาที่เวิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูลทันที และระบบการจัดการอาคารและระบบการจัดการโครงข่ายจะถูกควบคุมดูแลจากทีม DCOC หรือวิศวกรของซีเอส ล็อกซอินโฟเพื่อเข้ามาตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

 • ระบบเครื่องปรับอากาศ
 • เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น จำนวนเซิร์ฟเวอร์จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน อันเป็นผลของอุณหภูมิที่เกิดจากความร้อนของเซิร์ฟเวอร์สูงขึ้น ระบบความเย็นของศูนย์ข้อมูลนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก ซึ่งความร้อนที่เพิ่มขึ้นสามารถก่อให้เกิดความเสียหายกับเซิร์ฟเวอร์ หรือเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ การออกแบบระบบปรับอากาศในศูนย์ข้อมูลของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ นั้นอยู่ในรูปแบบ N+1 อีกทั้งศูนย์ข้อมูลของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ นั้น ควบคุมด้านสภาพแวดล้อมอย่างอุณหภูมิและความชื้นตลอดเวลา

  ยิ่งไปกว่านั้น ระบบปรับอากาศและระบบความชื้นภายในศูนย์ ใช้ระบบ BMS ในการควบคุมบริหารจัดการ เช่นเดียวกับระบบไฟฟ้า

 • ระบบป้องกันอัคคีภัย
 • ศูนย์ข้อมูล ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้มีระบบตรวจจับควันที่เรียกว่า HSSD (เครื่องตรวจจับควันความไวสูง) และมีการติดตั้งระบบดับเพลิง NOVEC1230 (The Cloud) และ FM-200 (CW และบางรัก) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ จากเพลิงไหม้ นอกจากนั้น ผนังของศูนย์ข้อมูล ซีเอส ล็อกซอินโฟใช้วัสดุที่สามารถทนความร้อนได้กว่า 2 ชั่วโมง

 • การป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมหรือน้ำรั่ว
 • ศูนย์ข้อมูล ซีเอส ล็อกซอินโฟ ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งปลอดภัยจากอุทกภัย ยิ่งไปกว่านั้น กำแพงโดยรอบๆ ศูนย์ข้อมูลสามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่างดี และยังมีระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมภายใต้พื้นห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบการจัดการอาคาร BMS ซึ่งจะส่งสัญญาณเตือนไปยังการทีมปฏิบัติการเหมือนกับระบบอื่นๆ

 • ระบบการตรวจสอบ
 • ระบบการตรวจสอบของศูนย์ข้อมูล ซีเอส ล็อกซอินโฟมีไว้เพื่อตรวจสอบระบบ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการจัดการศูนย์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการตรวจสอบ จะรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินไปยังศูนย์ปฏิบัติการหรือลูกค้า เพื่อที่จะได้ตรวจสอบและเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

 • ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ความปลอดภัยสำหรับการเข้าถึงศูนย์ข้อมูลเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัดการเข้าถึงให้เฉพาะคนที่ได้รับสิทธิเท่านั้น ระบบรักษาความปลอดภัยของเราประกอบไปด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่จะบันทึกการเข้าออกของลูกค้าและบุคคลอย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐาน ISO20000, ISO27001 และ ISO9001 standards และยังมีระบบสแกนลายนิ้วมือตรงทางเข้าเพื่อทำการบันทึกเมื่อมีการเข้าถึงศูนย์ข้อมูล

 • พื้นที่สำหรับการจัดเตรียมการติดตั้งและการบำรุงรักษา
 • ห้อง Staging มีไว้อำนวยความสะดวกเพื่อการจัดเตรียมการติดตั้งหรือการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ศูนย์ข้อมูล ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อาทิ ปลั๊กไฟ (Power Plugs), คีย์บอร์ด (Key-boards), เม้าส์ (Mouse), จอมอนิเตอร์ (Monitor) และพอร์ตในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Accessing Port) ลูกค้าจะได้รับอนุญาตให้ใช้ห้อง Staging โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Location


1. The Cloud Data Center : อาคารที่ถูกสร้างมาเพื่อใช้เป็น Data Center โดยเฉพาะ ตั้งอยู่ที่ ถนน รัชดา-รามอินทรา
2. CS LOXINFO Data Center – อาคาร CW Tower เดินทางมาอย่างสะดวกสบาย อยู่ในย่านธุรกิจ ใกล้ MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม
3.CS LOXINFO Data Center - CAT Tower (บางรัก) ตั้งอยู่ที่ ถนนเจริญกรุง