การบริการ

Co-Location,CoLocation

Co-Location

ลดปัญหาความยุ่งยาก มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับพื้นที่ในการวางเซิร์ฟเวอร์ (server) และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ในศูนย์ข้อมูลมาตรฐานได้ตามต้องการ ศูนย์ข้อมูลทั้ง 9 แห่งมีความมั่นคงและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้พร้อมสำหรับให้บริการ
อ่านต่อ…

DR Site

พื้นที่ปฎิบัติงานกรณีฉุกเฉิน สำหรับธุรกิจที่ต้องการปฏิบัติงานได้แม้ในช่วงภาวะฉุกเฉิน พื้นที่การทำงานประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และ การคมนาคม พร้อมให้บริการได้เมื่อรับแจ้งเข้าใช้งาน
อ่านต่อ…
DR Site
คลาวด์,cloud,Cloud service,Cloud computing,virtual server

Virtual Server & Cloud Server

ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถกำหนดความต้องการได้เอง มีความยืดหยุ่น และการจัดการที่รวดเร็ว
อ่านต่อ…

We Cloud

ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ซึ่งรองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ (เว็บไซต์, iOS & แอนดรอยด์ แอปพลิเคชั่น, Windows PC แอปพลิเคชั่น) และสามารถเข้าถึงได้จากหลากหลายอุปกรณ์ ทุกที่ ทุกเวลา
อ่านต่อ…
We Cloud

Value-Added Service

บริการเสริมในกลุ่มบริการ Co-location ฝากเว็บไซต์ และเซิร์ฟเวอร์เสมือน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และความปลอดภัย
อ่านต่อ…