พร้อมให้บริการแล้ว! สำหรับ Data Center อาคาร The Cloud B
ซีเอสแอล พร้อมแล้วสำหรับพื้นที่ให้บริการ Data Center อาคาร The Cloud B รองรับการเติบโตของเทคโนโลยี Cloud, AI, และ IoT เป็น Data Center ครบวงจร ออกแบบตามมาตรฐานสากล รองรับทุกความต้องการที่หลากหลาย ระบบการเชื่อมต่อที่เป็นกลาง ไม่จำกัดมีเดียในการเชื่อมต่อภายในศูนย์ข้อมูล (carrier neutral) อีกทั้งอาคารยังผ่านมาตรฐาน ISO 50001 การบริหารจัดการด้านพลังงาน เป็น Data Center ที่ทันสมัยเข้ากับยุค IoT นอกจากนี้ เรื่องความปลอดภัยยังคงเป็นคีย์หลักในการบริหารจัดการ Data Center ด้วยระบบความปลอดภัยที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO27001 ที่พูดถึงความปลอดภัยของข้อมูล
ด้วยการตอบรับเป็นอย่างดีจาก The Cloud A พื้นที่ให้บริการที่อยู่ติดกับอาคาร The Cloud B บนถนนนวมินทร์-รามอินทรา ทางซีเอสแอล จึงขยายพื้นที่ในการให้บริการที่มีความจุมากกว่า 300 racks เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจลูกค้า ยังคงการออกแบบเช่นเดียวกับอาคาร The Cloud A แยกส่วนของโครงสร้างอาคารในการรองรับระบบ facility ป้องกันแรงสั่นสะเทือนที่เกินจาก generator เมื่อ start ทดสอบหรือการใช้งาน ระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อจากภายนอกเข้าสู่ rack ลูกค้าจะถูกออกแบบให้เป็น redundant ทั้งระบบ
นอกจากนี้ ห้อง media ที่เป็นจุดเด่นของอาคาร The Cloud B ยังมีการแยกออกเป็น 2 ห้อง ทำให้สามารถเลือก media ที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่ rack ได้แบบ redundant เป็น fully redundant ทั้งระบบของ facility ระบบความปลอดภัยยังคงใช้หลักการเดียวกับอาคาร The Cloud A มีการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ทุกครั้ง เมื่อเข้ามาจะต้องทำการลงทะเบียน แลกบัตรเพื่อเข้าไปยังพื้นที่ Data Center เจ้าหน้าที่วิศวกร DCOC: Data Center Operation Center คอยดูแล และอำนวยความสะดวกในการเข้าปฏิบัติงานของลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง 7
พร้อมให้บริการแล้ว! สำหรับ Data Center อาคาร The Cloud B
ซีเอสแอลมีความพร้อมในการให้บริการ Data Center ด้วยความเป็นผู้นำ และประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจนี้มากกว่า 20 ปี จึงเข้าใจในความต้องการของแต่ละกลุ่มธุรกิจที่เข้ามาใช้งาน พร้อมออกแบบ และช่วยให้คำปรึกษา ครบวงจรในทุกๆบริการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่อีเมลล csl-presales@ais.co.th หรือโทร 02-263-8185