หากอยากทราบ resource คงเหลือ หรือ ดูระบบ Load การใช้งานของเครื่องที่ทำงานอยู่บน Cloud Computing ระบบ monitor จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่ายิ่ง เพราะถ้ามีเครื่องอยู่ใน Cloud Computing มากเท่าไหร่ การเข้าไปดูภาพรวมของทุกเครื่องพร้อม ๆ กัน จะช่วยในการจัดการ VM ให้ง่ายยิ่งขึ้น
ระบบ Monitor สิ่งที่ต้องมีในระบบ cloud
CS LOXINFO เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงเสนอบริการใน Cloud Computing ที่ลูกค้าสามารถ monitor เครื่องได้ด้วยตัวเอง และระบบ monitor ไม่ใช้ร่วมกันกับของผู้ใช้อื่น มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบ VM ของลูกค้าแต่ละราย และยังสามารถตั้งให้แจ้งเตือนไปยัง E-mail และ SMS ของผู้ใช้บริการอีกด้วย แม้ไม่ได้เข้าดู monitor ลูกค้าก็ยังสามารถรู้ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ผ่านระบบแจ้งเตือนได้ แม้จะเป็น Cloud Computing ก็สามารถมี monitor tool ได้เช่นกัน อีกหนึ่งบริการที่ CS LOXINFO ใส่ใจผู้ใช้งาน สนใจทดสอบหรือใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่ฝ่ายขาย Cloud service CS LOXINFO presales@csloxinfo.net