ประมวลภาพงานสัมมนากลุ่มย่อยสำหรับลูกค้าที่มีความสนใจกลุ่มบริการ Cloud…..โดยลูกค้าสามารถมาเตรียมความพร้อมกับ CS LOXINFO เพื่อเข้าสู่ยุค Cloud Technology ช่วยลดภาระการดูแลระบบ ควบคุมงบประมาณและทรัพยากรให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด สร้างองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง และคล่องตัวบน Cloud Computing ไปกับ CS LOXINFO เปิดมุมมองการจัดการ Cloud ด้วยระบบ vCloud Director ที่ช่วยให้การใช้งาน Cloud ของคุณง่ายขึ้นกว่าที่คิด กับงานสัมมนาเล็กๆที่เป็นกันเอง เข้มข้นด้วยเนื้อหา จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณชัชวาลย์ การิกาญจน์
New Cloud service “Mini-workshop Cloud Solutions by CS LOXINFO” width=