หลังจากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในงานสัมมนารอบแรก ทาง CS LOXINFO จึงมาขอเน้นย้ำเทคโนโลยี Cloud ให้กับลูกค้าผู้ที่สนใจ ในการนำระบบ Cloud computing มาปรับใช้งานกับระบบของลูกค้า ช่วยลดปัญหาการลงทุน ความวุ่นวายการบริหารจัดการ อีกทั้งการนำระบบ Cloud มาทำ Solution เป็น Backup as a Service และ DR as a Service ให้กับระบบของลูกค้าได้มีความเสถียรสูงสุด อีกทั้ง CS LOXINFO พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาและช่วยลูกค้าในการออกแบบระบบให้ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ
Mini-Seminar Cloud Solutions by CS LOXINFO