ซอฟต์แวร์ออนไลน์ MATRIX HRM มิติใหม่ของการใช้ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ราคาสูง จ่ายตามแพ็กเกจเท่าที่ใช้งานสามารถเพิ่มฟังก์ชันในภายหลังได้ ไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์กับคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์สเปกสูง ๆ และสามารถเชื่อมโยง (Network) เพื่อใช้งานร่วมกันระหว่างสาขาได้
Matrix HRM by CS LOXINFO convenience, security, lossless data 100%
มีระบบความปลอดภัย (Security) ที่รัดกุม เนื่องจากการประมวลผลของซอฟต์แวร์บน Cloud นั้นอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่มีมาตราฐานของ CS LOXINFO ซึ่งมีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทำหน้าที่ดูแลระบบ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน และมีมาตราการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่เข้มงวด และข้อมูลทุกอย่างจะถูกสำรอง (Back up) ไว้ให้ในเซิร์ฟเวอร์ของระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถกู้ข้อมูลทุกอย่างคืนได้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.csloxinfo.com/tag/matrix-hrm/