download

สามารถทำได้ การให้บริการเราจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยสามารถซื้อ CPU, RAM, HDD หรือ optional อื่นๆ เพิ่มเติมจาก package standard ได้ แต่ในทางเทคนิคจะมีข้อแนะนำเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพในแต่ละ VM คือ จำกัดขนาดของ CPU ไม่เกิน 8 Core และ RAM ไม่เกิน 64 GB หากต้องการเพิ่ม resource ติดต่อฝ่ายขายเพื่อประเมินราคาได้ทันที

ในการให้บริการ Cloud Server ลูกค้าจะเป็นผู้จัดหา Software ในการติดตั้งเอง CSL ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของ Software ได้ บริษัทแนะนำให้ท่านใช้ Software ที่ถูกลิขสิทธิ์และถูกกฏหมาย หรือลูกค้าสามารถสั่งซื้อ Software ผ่านทางบริษัทได้

สำหรับ VMWare Platform ทาง CSL ออกแบบระบบให้เป็น redundant โดยมี Main Site อยู่ที่อาคาร CW Tower ถ.รัชดาภิเษก และ DR Site อยู่ The Cloud Data Center ถ.รัชดา-รามอินทรา

ISO 9001 (Quality Management System), ISO2000 (Service Management System), ISO27001 (Security Management System) นอกจากนี้ยังอยู่ในระหว่างการขอรับรอง ISO22301 (Business Continuity Management) และ CSA (Cloud Security Alliance)

บริการ Cloud Server เริ่มให้บริการจากขนาด 1 CPU เป็นต้นไป และเนื่องจาก CSL ให้บริการ Cloud Service ในระดับ Infrastructure ซึ่งจะไม่ครอบคลุมการติดตั้ง OS และ Application ดังนั้น ลูกค้าจะต้องมีความรู้ด้าน IT System ในการใช้งาน

สามารถทำได้ กรณีที่เลือกใช้บริการแบบVirtual Data Center ซึ่งจะมีหน้า Management Portal สามารถ Manage VM สามารถปรับลดเพิ่ม resource ภายใน VM แต่ละเครื่องได้ โดย resource รวมจะมีปริมาณจำกัดตามที่ลูกค้าซื้อไว้ แต่หาก resource ไม่เพียงพอต้องการเพิ่มสามารถทำได้เช่นเดียวกับแบบ package standard
อนึ่ง ในการลด Resource ลง บริษัทแนะนำให้ท่านทำการตรวจสอบการใช้งานก่อนทำการลด และทำการสำรองข้อมูลก่อนทำการลด เนื่องจากอาจเกิดความผิดพลาดในการลด Resource ต่ำกว่าความต้องการของ Resource จะทำให้ระบบและข้อมูลเกิดความเสียหายได้

ในประเทศ 80 Gbps ต่างประเทศ 400 Mbpsโดยจะเป็นการ Shared Bandwidth กับลูกค้า Cloud กรณีต้องการ International Bandwidth เพิ่มเติม หรือต้องการขอแบบ Dedicated ลูกค้าสามารถซื้อแยกจาก package standard ที่ให้ไว้ได้เช่นกัน

บริการตาม Package มาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ จะไม่มีการคิดค่า Data Transfer

ในทางเทคนิคสามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทแนะนำให้ท่านปรึกษากับทีม support ของ CSL ก่อน เพื่อวิเคราะห์ระบบลูกค้าเพื่อป้องกันข้อมูลที่มีอยู่ใน HDD นั้นสูญหายไปในการลดขนาด ซึ่งหากเป็น System Partition ทางระบบจะไม่แนะนำให้ลดขนาด HDD แต่หากเป็น Drive อื่น สามารถทำได้ แต่ต้องย้ายข้อมูลออกจาก Drive ดังกล่าวออกไปทั้งหมดก่อน หรืออาจจะต้องทำการ Back Up ข้อมูลไว้ก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันความผิดพลาด

ภายใน 1-3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับจำนวนและความซับซ้อนของ VM ลูกค้า

สามารถทำได้ หากเป็น VMware Version 5.5 (As of now 22 February 2017) ลูกค้าสามารถนำ OVF ทำการ Import ขึ้น Cloud Service ได้ 2 ช่องทาง คือ Import ผ่านหน้า Management Portal (vCloud Director) หรือนัดหมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อนำ External Storage มาที่ CW Tower ทำการ Import ให้

สามารถทำได้ โดยให้ระบุขนาด Drive Partition ที่ต้องการ โดยแจ้งมาทางฝ่ายขาย เพื่อดำเนินการสร้างเครื่องให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ก่อนส่งมอบเครื่องในครั้งแรก

Cloud Service ของ CSL สามารถรองรับการให้บริการ IPV6 ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้งานมาทางฝ่ายขายได้

Cloud Server ทั้งหมดจะได้รับ Public IP Address แบบ Dedicated ไม่ Shared กับลูกค้ารายใด

สามารถมีมากกว่า 1 IP Address โดยลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงมายัง Sale Account

ปัจจุบัน Cloud Service มี SLA ที่ 99.98% (Infrastructure)

ในการ update version หรือติดตั้ง OS ใหม่ ขอให้ลูกค้าแจ้งมาทางฝ่ายขาย เพราะถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนระบบ (หลังจากที่มีการใช้งานแล้ว) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทาง CSL ดำเนินการให้ โดยจะทำการนัดหมายปรับเปลี่ยนระบบกับทางลูกค้าอีกครั้ง

มี SAS และ SSD โดย SSD สามารถซื้อ IOPS เพิ่มได้ (Default 1 GB : 1 IOPS) โดยที่ชนิดของ HDD แต่ละแบบนั้นเหมาะกับงานที่แตกต่างกันออกไป และราคาของแต่ละชนิดก็แตกต่างกันด้วย ซึ่งราคาของ SAS นั้นราคาจะต่ำกว่า SSD ประสิทธิภาพการทำงานเหมาะสมกับโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นโดยทั่วๆไป แต่หากจะใช้งานในระบบที่มีการอ่าน/เขียนข้อมูลในปริมาณมาก อาทิ ระบบรับลงทะบียน online, game online ควรจะใช้ SSD เพิ่มประสิทธิภาพให้โปรแกรมได้สูงขึ้น

ทางลูกค้าสามารถกำหนดขนาดของ Disk ในแต่ละชนิดมาทางฝ่ายขาย เพื่อให้ทางทีม CSL ดำเนินการ setup เครื่องให้ลูกค้าก่อนจะส่งมอบในครั้งแรก

หากเป็น Windows สามารถใช้ Remote Desktop แต่หากเป็น Linux (Ubuntu, CentOS, RedHat) สามารถใช้ Secure Shell (SSH) หรือ Putty

ท่านสามารถ Monitor Performance ได้ หากท่านซื้อบริการแบบ Virtual Data Center package แต่หากเป็น package standard สามารถแจ้งมาทางฝ่ายขาย หรือทีม support เพื่อสรุปข้อมูลการใช้งานให้ได้ตาม request

ใช้ Nagios สามารถ Monitor UP/Down ของ Server ได้ โดย Nagios จะส่ง ICMP Packet ไปยังแต่ละ Server และหากพบว่า Server Down จะ Alert มายังผู้ดูแลระบบ Cloud Service ทั้งนี้มีเงื่อนไขคือ Server ลูกค้าต้อง Allow Firewall ให้ Nagios Server ส่ง Packet ดังกล่าว

มี Snapshot Backup แบบ Daily ดำเนินการทุกวัน เก็บไว้ 7 วัน หากต้องการเพิ่มเติมจาก 7 วัน สามารถซื้อเพิ่มเติมได้เช่นกัน และทางลูกค้ายังสามารถกำหนด backup schedule ได้อีกด้วย

ในการ Backup จะ Backup ทั้ง Image และ Data ซึ่งในการ Restore จะ Restore ทั้ง VM Image โดยจะ Assign Temporary IP Address ให้กับ VM ที่ Restore ขึ้นมา จากนั้นเมื่อลูกค้าตรวจสอบแล้วพบว่าสามารถทำงานได้ปกติ ทางเจ้าหน้าที่ CSL จะทำการสลับ IP Address เป็น IP Address ของเครื่องหลัก ส่วนกรณี restore นั้นจะใช้เวลานานแค่ไหนจะแปรตามปริมาณข้อมูลของลูกค้า ซึ่งโดยทั่วไปหากข้อมูลไม่มาก (VS Small Package พื้นที่ 100 GB) จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง อนึ่งผู้ที่สามารถแจ้งขอทำ test backup หรือ restore service ต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ใน Authorized list ที่แจ้งไว้ว่ามีสิทธิ์ในการทำ

อยู่ใน Location เดียวกันคือที่ CW Tower โดยบริษัทมีบริการเสริม Backup Offsite ไปไว้ที่ The Cloud

ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงเพื่อขอทดสอบ Restore ได้ ผ่านทาง Sale Account

ใช้ vShield Firewall เป็น Virtual Appliance ของ VMware มีความสามารถเป็น Firewall Layer 3 มีฟังก์ชั่นการทำงานเช่น กำหนด Firewall Policy, NAT, DHCP, Load Balancer, IPSec VPN, SSL VPN

สามารถทำได้ โดยสามารถนำมาวางที่ Colocation ใช้บริการแบบ share rack ได้และทำการลาก Backend Link UTP จาก Colocation ลูกค้ามายัง Cloud Service

หากตรวจพบว่าเป็นลูกค้ารายใด จะทำการย้ายลูกค้ารายดังกล่าวไปยัง Quarantine Zone ซึ่งจะแยก Network ออกจากลูกค้ารายอื่น

สามารถทำได้ โดยจะอยู่ใน Package ที่เป็น Resource Pool Package (Virtual Data Center) อยู่แล้ว โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการกี่ IP Address โดยเริ่มจาก 8, 16, 32, 64 IP Address

Cloud Service มีฟังก์ชั่น High Availability ที่จะทำการย้าย VM ที่อยู่บน Server ดังกล่าว ไปยัง Server อื่นที่ยังทำงานอยู่ โดยจะใช้เวลาในการ Reboot VM เท่านั้น

Antivirus as a service ของ CSL มีบริการเสริมด้าน Antivirus ของ Trend Micro Deep Security Antimalware เป็น Software แบบ Agentless คือ ไม่ต้องติดตั้ง Software ลงบน Server ลูกค้า

หากลูกค้าต้องการบริการ Firewall ที่มีประสิทธิภาพ ที่สูงขึ้น เช่น IPS/IDS สามารถให้ฝ่ายขายเสนอราคาเพิ่มเติมได้

การให้บริการส่วนของ IaaS นั้นจะถูกส่งมอบเครื่องให้ลูกค้าพร้อม username และ password ให้ลูกค้าในครั้งแรก หลังจากนั้นทางลูกค้าจะได้สิทธิ์ในการเข้าเครื่อง และสามารถปรับเปลี่ยน password ได้ ซึ่งเมื่อลูกค้าเปลี่ยน Password ไปแล้ว บริษัทจะไม่สามารถเข้าเครื่องของลูกค้าได้อีกต่อไป หรืออีกนัยหนึ่ง บริษัทไม่อาจจะมองเห็นข้อมูลลูกค้า ข้อมูลลูกค้าจึงจะไม่ถูกเปิดเผย

อนึ่ง ในการทำงาน บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลของการสมัครใช้บริการของลูกค้า

สามารถให้ Auditor เข้ามาเพื่อ Audit ในส่วนของเอกสารและ Data Center ได้ แต่ไม่อนุญาตให้เข้าถึง Rack ของ Cloud Service