download

WeCloud (Cloud Storage)

สำรวจ WeCloud เมื่อใช้งานผ่านเบราเซอร์

WeCloud เป็นบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลต่างๆ หรือนำไฟล์ใดๆ อัปโหลดไปจัดเก็บไว้ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะใช้งานผ่านอุปกรณ์ใดก็ตาม
By |Categories: Download, WeCloudD|

แนะนำแอพ WeCloud บนสมาร์ทโฟน

จุดเด่นหลักของ WeCloud คือ การที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามที่เข้าใจกันจากบทความก่อนหน้านี้แล้ว มาดูข้อดีอื่นๆของ WeCloud กัน WeCloud นอกจากสามารถเข้าใช้งานบนคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ้กได้แล้ว ยังรองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตด้วย
By |Categories: Download, WeCloudD|

การใช้งานบนคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม WeCloud

การใช้งาน WeCloud ซึ่งเป็นบริการ Cloud Storage ของ CS LOXINFO ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและเวลาใด ขอเพียงมีอุปกรณ์ใดก็ตามและสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
By |Categories: Download, WeCloudD|

การตั้งค่า Profile และ Settings ใน WeCloud

เรื่องของการบริหารระบบและทรัพยากรทางด้านไอทีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เนื่องจากไอทีเป็นเครื่องมือสำคัญ
By |Categories: Download, WeCloudD|

WeCloud การใช้งานแบบ User และ Admin

WeCloud คือ บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Cloud Storage ซึ่งพัฒนาและให้บริการโดย CS LOXINFO เป็น Cloud Storage ที่พร้อมรองรับการใช้งานทั้งแบบ User และ Admin
By |Categories: Download, WeCloudD|

การจัดสรรพื้นที่ WeCloud ให้กับ ฝ่ายต่างๆ และพนักงานภายในองค์กร

WeCloud ไม่เพียงได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อการใช้งานแบบส่วนตัวของบุคคลหรือเรียกว่าการใช้งานแบบ User เท่านั้น แต่ยังรองรับการใช้งานขององค์กร หน่วยงาน หรือผู้ที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์
By |Categories: Download, WeCloudD|