นอกจากมีบริการ Co-Location ให้กับองค์กรหรือผู้ที่สนใจได้ใช้บริการ โดยมีศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) มาตรฐานให้เลือกวางเซิร์ฟเวอร์ถึง 3 แห่งคือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม ถนนบางรัก ที่อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก และที่อาคาร THE CLOUD ถนนรัชดาภิเษก-รามอินทรา
CS LOXINFO ยังมีบริการ Data Center Building หรือบริการสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ให้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ไว้ภายในพื้นที่หรืออาคารของสำนักงานเองอีกด้วย บริการดังกล่าวนี้ได้รับการพัฒนาและจัดเตรียมทีมงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป เช่น บางองค์กรนอกจากใช้บริการ Co-Location กับผู้ให้บริการหรือทาง CS LOXINFO แล้ว ยังต้องการที่จะจัดทำเซิร์ฟเวอร์เพื่อสำรองข้อมูลหรือการใช้งานอื่นๆ ไว้ภายในองค์กรเองด้วย เป็นต้น
หรือจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่องค์กรคิดว่าอยากจะทำห้องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นเอง โดยต้องเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ที่มาตรฐานและประสิทธิภาพเทียบเท่าการใช้บริการ Co-Location หรือการนำเซิร์ฟเวอร์ไปฝากไว้ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ CS LOXINFO มีทีมที่พร้อมจะให้บริการดังกล่าว
Data Center Building ไม่ได้ให้บริการเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่หรือรับทำเฉพาะห้องเซิร์ฟเวอร์ที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น แม้จะเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กสำหรับองค์กรที่เพิ่งเริ่มต้นกับการนำระบบเซิร์ฟเวอร์มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทาง CS LOXINFO ก็พร้อมที่จะให้บริการ โดยห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กซึ่งถือว่าเป็นขนาดเริ่มต้นที่บริการ Data Center Building เคยให้บริการมาแล้วนั้น มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2.5 แสนบาทเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเลยเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานต่างๆ ที่จะได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งระบบปรับอากาศที่สามารถควบคุมความชื้นได้เหมือนกับระบบปรับอากาศของศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตด้วย ตลอดจนการทำงานของระบบเซิร์ฟเวอร์ที่จะได้รับการวางแผนและติดตั้งให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลังการติดตั้งหรือสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยแล้ว ทีม Data Center Building ยังมีบริการดูแลหรือ After Service ให้อีกด้วย โดยลูกค้าสามารถเลือกขอบเขตในการให้บริการดูแลหลังการติดตั้งได้ว่าจะเป็นไปในลักษณะใด เป็นการดูแลระบบแบบรายเดือน ราย 3 เดือน หรือทุกๆ 6 เดือน เป็นต้น
ในการสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์นอกจากเรื่องการออกแบบทางเทคนิคแล้ว ยังมีการคำนึงถึงเรื่องของสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบห้องเซิร์ฟเวอร์ให้มีความสวยงาม เพื่อให้ห้องเซิร์ฟเวอร์มีความกลมกลืนกับการออกแบบของอาคารหรือพื้นที่ขององค์กร
เท่ากับว่าในขณะนี้ CS LOXINFO มีบริการทางด้านเซิร์ฟเวอร์ที่พร้อมให้บริการครบวงจรในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น Co-Location บริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์, Dedicated Server บริการเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และ Data Center Building บริการสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์
สนใจใช้บริการ Co-Location หรือ Data Center Building กับ CS LOXINFO สามารถติดต่อได้ที่ 0-2263-8185 หรือที่ presales@csloxinfo.net
Data Center Building บริการสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานสำหรับองค์กร
Click image to preview
Download Now