เพื่อให้การจัดทำเซิร์ฟเวอร์ (Server) ทั้งในส่วนของการใช้งานและการติดตั้งอุปกรณ์ไม่มีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ไม่ลงตัวหรือไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์กับ Rack Server ได้ หรือการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอตามที่ต้องการ
ก่อนที่จะทำการจัดหาหรือซื้ออุปกรณ์เพื่อทำเซิร์ฟเวอร์มี 2 สิ่งที่ควรรู้และเตรียมการให้เรียบร้อยเสียก่อนคือ สเป็คของเซิร์ฟเวอร์ กับเรื่องขนาดและมิติของ Rack Server
สเป็คของเซิร์ฟเวอร์ ก่อนอื่นต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้งานก่อนว่าต้องการเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ทำอะไร มีขอบเขตความต้องการหรือการใช้งานอย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อจะได้กำหนดศักยภาพของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งหมายถึงสเป็คของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซีพียู เมนบอร์ด ฮาร์ดดิสก์ ฯลฯ ว่าอุปกรณ์แต่ละตัวควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร โดยคุณสมบัติของอุปกรณ์มีผลถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วย
ในส่วนของการจัดหาหรือวางแผนเกี่ยวกับสเป็คของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ นอกจากเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานแล้วยังต้องคำนึงถึงในเรื่องของการติดตั้งด้วย ซึ่งเกี่ยวกับข้องกับเรื่องของขนาดและมิติของ Rack Server ที่กำลังจะกล่าวต่อไป
ขนาดและมิติของ Rack Server ในการพิจารณาเรื่องของ Rack Server หรือตู้แร็คไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเซิร์ฟเวอร์เองหรือใช้บริการ Co-Location ก็ตาม นอกจากจะตรวจสอบประเภทของตู้แร็คว่าเป็นแบบไหนและมีขนาดหรือมีบริการพื้นที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อย่างไรบ้าง ต้องตรวจสอบในเรื่องขนาดและมิติของตู้แร็คด้วยว่ามีความกว้าง x สูง x ลึก (W x H x D) เท่าไร
มิติความกว้างและความสูงอาจไม่ใช่มิติที่ต้องกังวลมากนักว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการติดตั้ง หากเป็น Rack Server มาตรฐานหรือ Rack Server 19 นิ้ว ความกว้าง (W) จะเป็นขนาดมาตรฐานอยู่แล้วคือ 19 นิ้ว รวมถึงความสูง (H) หรือ U (Unit) จะมีค่ามาตรฐานอยู่ที่ 1.75 นิ้วอยู่แล้ว แต่ระยะที่ต้องตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีปัญหาเวลาที่ติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่างๆ คือ ความลึก (D) เนื่องจากความลึกของ Rack Server มีหลายระดับ มีความลึกตั้งแต่ประมาณ 23 นิ้ว – 43 นิ้ว (60 – 110 เซนติเมตร)
ดังนั้นในการเลือกซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์นอกจากเรื่องของสเป็คแล้ว ยังต้องตรวจสอบขนาดของเครื่องด้วย หากเป็นการจัดทำเซิร์ฟเวอร์เอง การกำหนดขนาดอาจไม่มีปัญหาอะไร เพราะสามารถกำหนดขนาดของ Rack Server และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ตามที่ต้องการ แต่หากเป็นการใช้บริการ Co-Location ควรตรวจสอบกับผู้ให้บริการเสียก่อน
ในการเลือกขนาดของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมกับความลึกของ Rack Server ต้องเผื่อระยะสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ด้วย ไม่ใช่ว่า Rack Server มีความลึก 31 นิ้ว แล้วเลือกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีขนาดเท่ากับความลึกของ Rack Server พอดีมาใช้ เมื่อติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์เข้ากับ Rack Server แล้ว ระยะความลึกควรมีพื้นที่เหลือสัก 5-6 นิ้ว เช่น Rack Server มีความลึก 31 นิ้ว เครื่องเซิร์ฟเวอร์ควรมีขนาดความลึกอยู่ที่ประมาณ 25 นิ้ว เป็นต้น
สนใจใช้บริการ Co-Location กับ CS LOXINFO สามารถติดต่อได้ที่ 0-2263-8185 หรือที่ presales@csloxinfo.net
Rack Server Cabinet ควรใช้แบบไหน มีผลอย่างไรต่อการใช้งาน
Click image to preview
Download Now