เมื่อจะต้องใช้บริการ Co-Location หรือต้องการที่จะสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นเองก็ตาม สิ่งที่มักจะได้รับการกล่าวถึงหรือให้ความสำคัญก็คือ เรื่องสภาพแวดล้อมของห้องที่จะวางเซิร์ฟเวอร์
ห้องเซิร์ฟเวอร์ที่มีมาตรฐานควรจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่ดี อุณหภูมิจะต้องมีความคงที่ ระบบปรับอากาศต้องพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลา รวมถึงการควบคุมความชื้นด้วย เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการ Co-Location หรือผู้ที่กำลังจะสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นเองต้องให้ความสำคัญอย่างมาก นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ต้องพร้อมทำงานตลอดเวลาเช่นกัน หากระบบไฟฟ้าหลักมีการขัดข้องเกิดขึ้น ระบบไฟฟ้าสำรองต้องพร้อมที่จะทำงานในทันที
แน่นอนว่าเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิและระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ แต่ก็ยังไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมด ยังมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญกับการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เช่นกัน อีกทั้งยังเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์มากที่สุดด้วยน่ันคือ ตู้แร็ค (Rack Server Cabinet)
ตู้แร็คมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น Wall Mount Rack, Close Rack, Open Rack ฯลฯ ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปรวมถึงมีคุณสมบัติของการนำไปใช้งานด้วย โดยตู้แร็คที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้สำหรับวางเซิร์ฟเวอร์มากที่สุดก็คือ Rack Server ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว (Rack Server 19”)
การเป็นตู้แร็คสำหรับใช้วางเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะไม่ได้หมายความว่ามีขนาดที่พอดีสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สามารถนำเครื่องเซิร์ฟเวอร์เข้าไปวางได้อย่างลงตัวที่สุดเท่านั้น แต่ตู้แร็คที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการวางเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะหรือเรียกว่า Rack Server นั้น ยังมีคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ด้วย

  • มีการระบายความร้อนที่ดี แม้ว่าภายในห้องเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการออกแบบเรื่องของระบบปรับอากาศมาอย่างดีแล้วก็ตาม คงเป็นการดียิ่งขึ้นหากเครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถระบายความร้อนด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง ซึ่งตู้แร็คมีส่วนช่วยอย่างมากในการระบายความร้อนจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ออกสู่ภายนอก
  • ป้องกันฝุ่นและความชื้นได้ดี ถือว่าเป็นการปกป้องและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากฝุ่นและความชื้นมีผลต่อต่อการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์อย่างแน่นอนโดยเฉพาะการใช้งานในระยะยาว
  • ติดตั้งและวางสายได้อย่างเป็นระเบียบ ตู้แร็คสำหรับเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการออกแบบพื้นที่ในมิติต่างๆ มาเป็นอย่างดี ทั้งพื้นที่สำหรับวางตัวเครื่อง พื้นที่สำหรับการระบายความร้อน และพื้นที่สำหรับการติดตั้งและเดินสายต่างๆ ซึ่งตู้แร็คสำหรับเซิร์ฟเวอร์จะมีพื้นที่ให้ติดตั้งสายต่างๆ ได้อย่างพอเพียงและสามารถติดตั้งได้อย่างเป็นระเบียบ นอกจากช่วยให้งานติดตั้งมีความเรียบร้อยแล้ว ยังเป็นการง่ายต่อการตรวจเช็คระบบอีกด้วย

สำหรับ Co-Location ของ CS LOXINFO ทุกๆ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี ตลอดจนการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานทั้งสิ้น หรืออาจกล่าวได้ว่าเหนือกว่าที่มาตรฐานกำหนด ซึ่งพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์หรือ Co-Location ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้ง 3 แห่งของ CS LOXINFO โดยเฉพาะที่อาคาร The Cloud เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานมากที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย ดังนั้นผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีมาตรฐานและดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
สนใจใช้บริการ Co-Location ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อได้ที่ 0-2263-8185 หรือที่ presales@csloxinfo.net
Rack Server Cabinet ควรใช้แบบไหน มีผลอย่างไรต่อการใช้งาน
Click image to preview
Download Now