ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเรื่องของข้อมูลและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความสำคัญอย่างมาก มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตในหลายๆ มิติ ทั้งชีวิตส่วนตัวของบุคคลและภาคธุรกิจ
ในส่วนของภาคธุรกิจมีไฟล์และข้อมูลจำนวนมากที่ต้องบริหารจัดการอีกทั้งยังจำเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมโยงกับผู้อื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีกด้วย ดังนั้นหากระบบการบริหารจัดการข้อมูลดิจิตอลต่างๆ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลถึงการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และอาจมีผลถึงภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถืออีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ทำให้หลายๆ องค์กรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีเซิร์ฟเวอร์เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เมื่อมีเซิร์ฟเวอร์แล้วไม่แน่เสมอไปว่าจะตอบโจทย์การทำงานที่มีประสิทธิภาพได้ตามเป้ามาย เพราะเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องมีความพร้อมด้วย
สิ่งสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องต้องพิจารณาและวางแผนก่อนคือ จะสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นเอง หรือใช้บริการ Co-Location จากผู้ให้บริการ สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาและมีผลถึงเรื่องประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ด้วยก็คือ…

  • งบประมาณ การลงทุนสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์จะต้องใช้เงินลงทุนในการดำเนินการค่อนข้างสูง ซึ่งจะแปรตามขนาดของพื้นที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ และประสิทธิภาพในการใช้งานภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ อาทิ ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมความชื้น ระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสำรอง
  • ความเร็วอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วไปอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหากมีการเชื่อมต่อและมีผู้ใช้งานจำนวนมาก อินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดที่จะทำให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ Leased Line Internet

    หากสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นเอง ถ้าต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะต้องเช่าใช้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก อีกทั้งในบางพื้นที่อาจไม่สามารถให้บริการได้

  • สภาพแวดล้อมของห้องเซิร์ฟเวอร์ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจัยที่จะช่วยให้เครื่องทำงานตลอดเวลาได้โดยไม่มีปัญหาและมีอายุการใช้งานที่ทนนานก็คือ ห้องหรือสภาพแวดล้อมที่ดีที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ ระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรไม่มีปัญหาเรื่องของไฟกระตุกหรือกระชากซึ่งส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก รวมถึงการมีระบบสำรองไฟฟ้าที่สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อระบบไฟฟ้าหลักมีปัญหา

    การควบคุมอุณหภูมิและการสร้างระบบไฟฟ้าสำรองอาจไม่ใช่สิ่งที่ยากอะไร แต่สิ่งที่จะได้รับจากการใช้บริการ Co-Location เช่น การใช้บริการกับ CS LOXINFO ซึ่งพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์จะอยู่ภายในอาคาร Data Center ที่มีมาตรฐาน ตัวอาคารยังได้รับการออกแบบในการป้องกันภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ต่างๆ และมีมาตรการที่เข้มงวดในการเข้าถึงพื้นที่อีกด้วย

  • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ บริหารจัดการ ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ความสำคัญของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไม่ใช่เพียงการทำให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานได้ตามปกติ แต่จำเป็นที่จะต้องดูแลในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลภายในเซิร์ฟเวอร์หรือข้อมูลขององค์กรได้เป็นอย่างดีด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
หากมีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนการสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์เองอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แต่หากมีการเชื่อมต่อและมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ตลอดจนอาจมีการขยายขอบเขตการใช้งานเพิ่มขึ้นในอนาคตการใช้บริการ Co-Location อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานข้างต้น ผู้ให้บริการ Co-Location ที่มีความเป็นมืออาชีพและมีพื้นที่ให้บริการอยู่ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หรือ Data Center ที่มีมาตรฐาน ยังมีบริการปลีกย่อยอีกหลายอย่างที่เป็นประโยชน์และช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สนใจใช้บริการ Co-Location ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อได้ที่ 0-2263-8185 หรือที่ presales@csloxinfo.net
สร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นเองหรือใช้บริการ Co-Location ทางเลือกไหนดีกว่ากัน
Click image to preview
Download Now