จากจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเฉพาะรายหรือ Leased Line ปัจจุบัน CS LOXINFO ได้ขยายบริการต่างๆ เพิ่มขึ้นโดยเป็นผู้ให้บริการไอซีทีโซลูชั่นแบบครบวงจร (One Stop ICT Service) มีทั้งบริการ Web Hosting, Virtual and Cloud Service, DR Site, WeCloud, Co-Location และอื่นๆ อีกหลายบริการ
ในส่วนของบริการ Co-Location นอกจากมีพื้นที่ให้เช่าเพื่อวางเซิร์ฟเวอร์แล้ว สำหรับผู้ที่มีความต้องการใช้งานเซิร์ฟเวอร์แต่ยังไม่พร้อมในด้านการลงทุนและบุคลากรในการดูแลระบบ CS LOXINFO ยังมีบริการ Cloud Computing ไว้ให้บริการด้วย
Cloud computing คืออะไร
Cloud computing คือ บริการให้เช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือน โดยทาง CS LOXINFO จะจัดสรรทรัพยากรส่วนของ CPU RAM และ Storage พร้อมทั้งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เสมือนมีเซิร์ฟเวอร์ทั้งเครื่องไว้ใช้งานตามปกติ ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาด้วยตัวเอง แต่สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการได้ไม่ว่าจะเป็น Web Server, Mail Server หรือ Database Server อีกทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามความต้องการใช้งานจริงในขณะนั้น หากต้องการปรับลดเพิ่มทรัพยากร สามารถทำได้ตลอดเวลา ไม่เหมือนกับการจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องรอกระบวนการสั่งซื้อ และการลดทรัพยากรนั้นก็เป็นไปได้ยากเนื่องจากการประเมินซื้ออุปกรณ์ได้สั่งมาในครั้งแรกแล้ว
ที่สำคัญคือไม่จำเป็นต้องลงทุนสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในคราวเดียว อีกทั้งยังช่วยลดความยุ่งยากในการดำเนินการต่างๆ ได้อย่างมากเนื่องจากทางผู้ให้บริการหรือ CS LOXINFO จะเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด ตั้งแต่เรื่องของการสร้างเครื่องเซิร์ฟเวอร์และการติดตั้งระบบปฎิบัติการพื้นฐานในการใช้งานครั้งแรก เรียกได้ว่าได้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่พร้อมใช้งานได้ทันที
Cloud เหมาะสำหรับใคร
เหมาะสำหรับองค์กรที่มีความต้องการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ในการบริหารจัดการข้อมูลหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แต่อาจยังไม่พร้อมในด้านการลงทุนหรือยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลระบบและบริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดังที่กล่าวไป
บริการ Cloud ของ CS LOXINFO ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดขนาดของทรัพยากร (CPU RAM และ Storage) และซอฟต์แวร์ให้ผู้บริการได้เลือกใช้ตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมีส่วนของระบบความปลอดภัย อาทิ firewall การทำ VLAN และ antivirus ไว้ให้เลือกใช้งานอีกด้วย ส่วนของซอฟต์แวร์จะเป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย มั่นใจได้ว่าจะได้บริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
สำหรับผู้ที่มองหาระบบสำรอง DR site การใช้บริการ Cloud ก็ตอบโจทย์ในความต้องการได้เช่นกัน การเชื่อมต่อเข้ากับระบบหลักของลูกค้า สามารถทำได้โดยผ่าน Private link ที่เชื่อมเข้าสู่ระบบ Cloud โดยตรง หรือผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ไม่เพียงแค่การให้บริการสำหรับช่วงแรกในการเปิดเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น แต่ตลอดระยะเวลาของการใช้บริการจะมีเจ้าหน้าที่เทคนิคทำหน้าที่ดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน สนใจใช้บริการ Co-Location ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อได้ที่ 0-2263-8185 หรือที่ presales@csloxinfo.net
บริการ Cloud Computing ภายใต้ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของ CS LOXINFO
Click image to preview
Download Now