ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น ดังนั้นนอกเหนือจากศักยภาพและความพร้อมของระบบในการให้บริการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว อีกสิ่งสำคัญของการเป็นผู้ให้บริการ Co-Location ที่ดีคือ การมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน
ด้วยบริการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO27001 (Information Security Management-ISMS) ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นการรับรองกระบวนการปฎิบัติงานและการให้บริการที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของ CS LOXINFO นั้นมีศักยภาพในการให้บริการ
ระบบความปลอดภัยในการให้บริการ Co-Location แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ความปลอดภัยทางด้านเทคนิค ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่า Co-Location ของ CS LOXINFO มีการจัดทำระบบความปลอดภัยเอาไว้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่เทคนิคทำหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบระบบอยู่ตลอดเวลา
ระบบความปลอดภัยอีกส่วนหนึ่งคือ เรื่องของการบริหารจัดการและความเข้มงวดในการเข้าพื้นที่ ซึ่งการเข้าพื้นที่ Co-Location ของ CS LOXINFO ได้กำหนดมาตรการไว้อย่างเข้มงวดและรัดกุม หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะเข้าถึงพื้นที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 • แจ้งความประสงค์ในการเข้าพื้นที่ทางอีเมล พร้อมระบุเหตุผลที่ต้องการเข้าพื้นที่ Co-Location
  » เพื่อซ่อมบำรุง (Maintenance)
  » เพื่อนำอุปกรณ์เข้าไปติดตั้ง (Install)
  » เพื่อนำอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ (Return)

  หมายเหตุ : ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ต้องเป็น Authorized Person เท่านั้น หรือได้รับการยินยอมจากผู้มี Authorized Person แจ้งมาทางอีเมล เพื่ออนุมัติในการเข้าพื้นที่ในแต่ละครั้ง

 • การปฏิบัติในการเข้าสู่อาณาบริเวณและพื้นที่ของอาคารมี 4 ขั้นตอนคือ…
  » การเข้าสู่อาณาบริเวณของอาคาร สามารถผ่านเข้าสู่พื้นที่ได้โดยใช้ Authorized Card หรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมรับการตรวจสอบความเรียบร้อยตามขั้นตอน
  » การเข้าสู่ตัวอาคาร สามารถผ่านเข้าสู่ตัวอาคารได้โดยใช้ Authorized Card หรือกด Intercom เพื่อให้เจ้าหน้าที่เปิดประตู
  » ลงทะเบียนเข้าใช้งานศูนย์บริการข้อมูล
  » นำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการแลกกับบัตรผ่านกับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสู่พื้นที่ด้านใน
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ DCOC เพื่อแลกบัตรเข้าสู่ห้อง Data Center หรือพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์
 • เข้าสู่พื้นที่และปฏิบัติงานตามที่แจ้งไว้ตอนแรก
หมายเหตุ :

 • หากเป็นการเข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งอุกรณ์ จะต้องนำอุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ DCOC ตรวจสอบพร้อมทั้งชั่งน้ำหนักและวัดไฟก่อน
 • หากเป็นการนำอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ต้องนำอุปกรณ์ที่จะนำออกแจ้งกับเจ้าหน้าที่ DCOC เพื่อบันทึกข้อมูล
มาตรการที่เข้มงวดนี้อาจดูเหมือนว่าเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของระบบและข้อมูลของลูกค้า ซึ่งผู้ให้บริการจำเป็นต้องให้การดูแลเป็นอย่างดีเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการ Co-Location พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมีมาตรฐาน
สนใจใช้บริการ Co-Location ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อได้ที่ 0-2263-8185 หรือที่ presales@csloxinfo.net
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของ CS LOXINFO กับมาตรการความปลอดภัยในการเข้าพื้นที่
Click image to preview
Download Now