ก่อนที่จะเลือกใช้บริการ Co-Location กับผู้ให้บริการรายใดก็ตาม การทำความรู้จักกับผู้ให้บริการเป็นสิ่งที่สำคัญ ผลงานหรือประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาเป็นสิ่งสะท้อนที่ดีที่สุดถึงความเชี่ยวชาญและความเป็นอาชีพ เพราะข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าจะฝากหรือข้อมูลไว้กับที่ไหนกับใครก็ได้
สำหรับ CS LOXINFO ซึ่งเป็นผู้ที่ให้บริการ Co-Location ด้วยเช่นกัน ดำเนินธุรกิจการให้บริการทางด้านไอซีที (ICT = อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร) สำหรับองค์กรมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี จุดเด่นของ CS LOXINFO ก็คือ ความแข็งแกร่งทางด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในรูปแบบของ Leased Line หรือการให้เช่าวงจรอินเทอร์เน็ตเฉพาะรายเพื่อรองรับการใช้งานขององค์กรที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถกำหนดความเร็ว (Speed Bandwidth) ได้ โดยการให้บริการจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเน็ตเวิร์คเฝ้าระวังเครือข่ายทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้คำปรึกษาด้านไอทีโซลูชั่นแบบครบวงจร
จากความโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ Leased Line ตลอดจนการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมทั้งในเรื่องของ Network, Security และ Infrastructure ทำให้ CS LOXINFO ได้พัฒนาการให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับไอซีทีขึ้นอีกหลายอย่างเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน จนในขณะนี้มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นทางด้านไอซีทีที่มีบริการต่างๆ ครบวงจร (One Stop ICT Service) มีทั้งบริการ Cloud Computing, Virtual & Cloud Servers, Web Hosting, WeCloud, SaaS, DR Site รวมถึง Co-Location และอื่นๆ อีกหลายบริการ
ด้วยประสบการณ์และความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ CS LOXINFO ได้ตระหนักเป็นอย่างดีว่าศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่มีมาตรฐานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก มีบทบาทต่อการให้บริการอย่างชัดเจน จึงได้เลือกที่จะดำเนินการอยู่ภายในอาคาร ไซเบอร์เวิลด์ โดยออกแบบทั้งในเรื่องของระบบไฟฟ้าที่มีการแยกออกจากระบบไฟฟ้าของอาคาร มีระบบไฟฟ้าสำรองขนาดใหญ่เพื่อป้องกันไฟดับ และให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนั้นยังมีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนระบบตรวจสอบป้องกันภัยต่างๆ ที่มีความจำเป็นสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 27001 และ ISO 20000
และเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านไอซีทีและความต้องการของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น CS LOXINFO จึงได้ทำการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่อาคาร THE CLOUD ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก-รามอินทรา เป็นอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้านแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย พื้นที่และอาคารถูกออกแบบมาให้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ไม่มีส่วนของศูนย์อาหาร หรือสำนักงานอยู่ภายในอาคาร จึงมั่นใจได้ว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งนี้ เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมให้ทุกท่านได้ใช้บริการแล้ว
เท่ากับว่าในขณะนี้ ในการให้บริการ Co-Location ของ CS LOXINFO มีศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐานให้ผู้ที่จะใช้บริการ Co-Location ได้เลือกเพื่อวางเซิร์ฟเวอร์ถึง 9 แห่งคือ ที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม ถนนบางรัก, ที่อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก, THE CLOUD ถนนรัชดาภิเษก-รามอินทรา, Tellus ปทุมธานี, สุวรรรณภูมิ และตามภูมิภาคอื่นๆได้แก่ Sila ภาคตะวันออก, Chiang Mai ภาคเหนือ, Khon Kean ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ Sing Khorn ทางภาคใต้ โดยอาคารศูนย์ 9 ศูนย์เข้าด้วยกัน และมีระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลระบบแบบ 24 x 7
ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีการเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมงตลอด 365 วัน สนใจใช้บริการ Co-Location กับ CS LOXINFO ติดต่อได้ที่ 0-2263-8185 หรือที่ presales@csloxinfo.net
CS LOXINFO พร้อมให้บริการ Co-Location ด้วยศูนย์คอมพวิเตอร์มาตรฐาน 3 แห่ง
Click image to preview
Download Now