ในวันที่องค์กรยังมีขนาดเล็กมีคอมพิวเตอร์ใช้งานเพียงไม่กี่เครื่องและมีผู้ทำงานเพียงไม่กี่คน การทำงานแยกกันระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องและผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนคงไม่มีปัญหาอะไร อาจจะมีการสร้างการแชร์ไฟล์ระหว่างกันบ้าง โดยเป็นการแชร์ไฟล์แบบง่ายๆ ภายใต้เน็ตเวิร์กเดียวกัน
แต่เมื่อใดก็ตามที่องค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้นจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์และผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีรายละเอียดของงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วย สิ่งหนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับการวางแผนการทำงานขององค์กรจะต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับการวางระบบไอทีคือ เรื่องของการจัดทำเซิร์ฟเวอร์ (Server) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประมวลผลหรือการใช้งานในด้านใดๆ ก็ตามขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น Files Server, Mail Server, Web Server, Database Server หรืออื่นๆ
เมื่อพูดถึงการจัดทำเซิร์ฟเวอร์สิ่งหนึ่งที่อาจเป็นประเด็นให้ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรได้หารือกันคือ จะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่องค์กรโดยสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วบริหารจัดการระบบกันเองภายใน หรือใช้บริการ Co-Location
หากองค์กรมีความพร้อมหรือมีศักยภาพก็สามารถที่จะดำเนินการและจัดทำห้องเซิร์ฟเวอร์พร้อมทั้งติดตั้งไว้ภายในพื้นที่สำนักงานขององค์กรเองได้ แต่กระนั้นก็ตามแม้ว่าองค์กรจะมีความพร้อมในด้านเงินทุนและบุคลากรทางด้านไอทีก็ใช่ว่าการจัดทำเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองจะเป็นทางเลือกที่ดีเสมอไป
เนื่องจากการจัดทำเซิร์ฟเวอร์ยังมีปัจจัยด้านอื่นๆ ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เรื่องความเร็วของอินเทอร์เน็ตหรือเรื่องของระบบไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของเซิร์ฟเวอร์โดยตรงและส่งผลต่อการดำเนินงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นั่นหมายความว่า การสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นเองซึ่งต้องใช้เงินลงทุนที่สูงและมีความยุ่งยากอีกหลายๆ ประการ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลรับที่ดีอย่างที่คาดหวังไว้เสมอไป
ในขณะที่การใช้บริการ Co-Location กับผู้ให้บริการที่มีศักยภาพอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ด้วยเหตุผลดังนี้

  • มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งภายใน Co-Location จะได้รับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ช่วยให้การทำงานต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะมีการเชื่อมต่อหรือแชร์ข้อมูลมากแค่ไหนก็วางใจได้ว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะไม่สะดุด
  • มีพื้นที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่มีมาตรฐาน พื้นที่ Co-Location ของผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานจะอยู่ภายในอาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ Internet Data Center ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมเพื่อให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีระบบไฟฟ้าสำรองที่พร้อมจ่ายกระแสไฟทันทีเมื่อระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง สภาพแวดล้อมของสถานที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานทางด้านนี้โดยตรง
  • มีวิศวกรดูแลระบบตลอดเวลา มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่ดูแลระบบพร้อมทั้งคอยให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
  • มีค่าใช้จ่ายถูกกว่า ในการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการคิดค่าใช้จ่ายตามพื้นที่หรือตามขนาดของเซิร์ฟเวอร์ เป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ต้องสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นความเร็วอินเทอร์เน็ต สภาพแวดล้อมของพื้นที่ หรือการมีวิศวกรทำหน้าที่ดูแลระบบอย่างใกล้ชิด Co-Location ถือว่าเป็นทางเลือกที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างชัดเจน
แม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะถูกติดตั้งอยู่ภายในอาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ Co-Location ก็ตาม แต่ผู้ใช้บริการก็มีสิทธิในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง 100% สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อจัดการสิ่งต่างๆ กับเซิร์ฟเวอร์ของตนเองได้อย่างเต็มที่
สนใจใช้บริการ Co-Location ของ CS LOXINFO พื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายในอาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐาน ติดต่อได้ที่ 0-2263-8185 หรือที่ presales@csloxinfo.net
Click image to preview
Download Now