การพยากรณ์นี้สามารถบอกให้เราได้ทราบถึงแนวโน้มการพัฒนา และการปรับตัวทางธุรกิจ โดยอ้างอิงตลาดในต่างประเทศมาเป็นแนวทางการตัดสินใจใช้บริการ หรือพัฒนาระบบให้สอดคล้องมากขึ้น
Cloud business prediction in 2018 of Forrester Research
  • ปัจจุบันผู้ให้บริการ Cloud รายใหญ่อย่าง AWS, Google และ Microsoft มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า 76% และจะเพิ่มขึ้นมากว่า 80% ในปี 2018 ส่งผลให้ 3 รายนี้ยังมีอิทธิพลในการควบคุมการตลาดสูงสุดอยู่เช่นเดิม นอกจากนั้น การให้บริการจะมองการเติบโตแบบ hybrid cloud มากขึ้น จากกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็น private และมาขยายระบบใหม่ที่ public เชื่อมต่อเข้ากับ private เดิม จึงเป็น hybrid cloud
  • Forrester คาดการณ์ว่ามากกว่า 50% ขององค์กร และธุรกิจขนาดใหญ่จะเลือกใช้งาน cloud provider มากกว่า 1 ราย เป็นการกระจายความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงของธุรกิจด้วย
  • ผู้ให้บริการ SaaS ก็ยังคงมีการพัฒนา platform ใหม่ออกให้เป็นตัวเลือกมากขึ้น อีกทั้ง กลุ่ม software house ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ software มีความหลากหลาย และการเข้าถึงได้ง่าย ทั้งแบบใช้งานได้ฟรี และมีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน