คลาวคอมพิวติ้ง หรือ คลาวคอมพิวเตอร์ คืออะไร

คำและความหมายของ สองคำนี้มีหลากหลายมากเราขอแปลง่ายๆนะครับ
By |May 5th, 2017|Download, VMWareD|Comments Off on คลาวคอมพิวติ้ง หรือ คลาวคอมพิวเตอร์ คืออะไร

บริการคลาวในแง่ของผู้ใช้ทั่วไป

ในวงการ ไอที เราจะย่อคำลงมา จากคลาวคอมพิวติ้งและคลาวคอมพิวเตอร์ เป็น “คลาว”
By |May 5th, 2017|Download, VMWareD|Comments Off on บริการคลาวในแง่ของผู้ใช้ทั่วไป

ใครใช้บริการคลาวจากเรา Infrastructure as a Service (IaaS)

บริการคลาวของเราให้บริการแก่ บริษัทที่ทำธุรกิจทั่วไปที่มีการใช้งานเกี่ยวข้องกับ อินเทอร์เน็ตค่อนข้างมาก
By |May 5th, 2017|Download, VMWareD|Comments Off on ใครใช้บริการคลาวจากเรา Infrastructure as a Service (IaaS)

บริการคลาวของเราคืออะไร

บริการคลาวของเรา คือการให้บริการ คอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Computer) โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อ เครื่องโดยกำหนด ขนาด CPU RAM และ Data Storageได้
By |May 5th, 2017|Download, VMWareD|Comments Off on บริการคลาวของเราคืออะไร

Server ของ Cloud ต่างจาก Server แบบเดิมๆ อย่างไร

Server หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่ให้บริการผู้ใช้ได้พร้อมๆกันคราวละมากๆ หรือ ได้พร้อมๆกันหลายๆคน (Many Users) ซึ่งจะมีขีดความสามารถ
By |May 5th, 2017|Download, VMWareD|Comments Off on Server ของ Cloud ต่างจาก Server แบบเดิมๆ อย่างไร

ระบบคลาวของเรา

การสร้างระบบคลาว หมายถึง การนำเอา เครื่อง Physical Hardware หลายๆเครื่อง มาต่อรวมกัน เพื่อให้ได้ปริมาณ CPU RAM Data Storage
By |May 5th, 2017|Download, VMWareD|Comments Off on ระบบคลาวของเรา

บริการ คลาวแบบ Solution ต่างๆ (On Premise or Private Cloud Solution)

เนื่องจากกลุ่มธุรกิจมีความต้องการที่หลากหลายมาก เราจึงเปิดกว้างในการให้บริการด้านคลาว ด้วยรูปแบบที่สามารถปรับเปลี่ยน
By |May 5th, 2017|Download, VMWareD|Comments Off on บริการ คลาวแบบ Solution ต่างๆ (On Premise or Private Cloud Solution)

ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของ Network Connectivity กับระบบคลาว

เป้าหมายของการใช้ระบบคลาวเพื่อให้บริการทางธุรกิจ ก็เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าหรือผู้ใช้ได้ตลอดเวลา และรองรับการใช้งานครั้งละมากๆได้
By |May 5th, 2017|Download, VMWareD|Comments Off on ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของ Network Connectivity กับระบบคลาว

คลาวคอมพิวเตอร์ กับระบบความปลอดภัย

ความต้องการมาตรการความปลอดภัยของแต่ละธุรกิจจะแตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละมาตรการด้านการจัดการความปลอดภัยจะมีค่าใช้จ่ายมากน้อยต่างกัน
By |May 5th, 2017|Download, VMWareD|Comments Off on คลาวคอมพิวเตอร์ กับระบบความปลอดภัย

รูปแบบที่ ธุรกิจหันมาใช้ระบบคลาว Top Hit Solutions for Cloud Computer

Quick Implementation or Trial
By |May 5th, 2017|Download, VMWareD|Comments Off on รูปแบบที่ ธุรกิจหันมาใช้ระบบคลาว Top Hit Solutions for Cloud Computer