ปัจจุบันการใช้บริการ O365 นั้นเป็นการใช้งานบนระบบ Cloud ดังนั้นหากต้องการสำรองข้อมูลที่เป็น Email ของคุณมาไว้ที่ local disk ทำได้ด้วยใช้ Veeam backup ที่มาพร้อมกับ feature Backup O365 ช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญๆมาไว้ที่ local disk คุณได้ เก็บเป็นไฟล์ ที่สามารถเรียกย้อนดูได้เป็นชนิดไฟล์แนบ ทำให้หมดกังวลเรื่องการลบข้อมูลที่สำคัญแล้วต้องการเรียกข้อมูลย้อนกลับมา สามารถติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือราคาได้ที่ presale@csloxinfo.net
Now! Backup your data O365 to your local disk