Avoiding Business downtime with Disaster Recovery as a Service (DRaaS)
ปัจจุบันเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งภัยพิบัติหรือสถานการณ์ความวุ่นวายของบ้านเมืองเกิดขึ้นมากมาย อันส่งผลกระทบให้ไม่สามารถเข้าไปทำงานในสำนักงานได้ตามปกติ เหตุการณ์ไม่คาดคิดนี้อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง บริการ Disaster Recovery as a Service (DRaaS) เป็นโซลูชั่นหนึ่งที่ช่วยคุณได้ โดยซีเอสแอล สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบระบบและให้คำแนะนำการบริการเช่าพื้นที่ปฎิบัติงานได้
ข้อมูลเพิ่มเติม: Disaster Recovery as a Service (DRaaS) คลิก