เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เริ่มจากการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) โดยในปัจจุบัน ได้ก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการ ICT พร้อมที่จะให้บริการทางด้านเทคโนโลยีได้ตามที่ท่านต้องการ
About us cs loxinfo

ผลิตภัณฑ์/บริการ กลุ่มลูกค้าองค์กร

บริการของเราถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมไปด้วยผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆดังนี้
 • การเชื่อมต่อ : สำหรับบริการตั้งแต่ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตพื้นฐาน จนถึงระบบการบริหารจัดการเน็ตเวิร์ค และการจัดบริหารความปลอดภัยของระบบที่ครบวงจร
 • ระบบ : สำหรับให้บริการระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐานไปจนถึงการดูแล บำรุงรักษาระบบครบวงจร
 • ศูนย์ข้อมูลและระบบคลาวด์ : สำหรับกลุ่มมบริการ Web Hosting, Dedicated hosting, Co-Location, พื้นที่การทำงานสำรอง (DR-Site), ระบบคลาวด์ (cloud computing) ครบวงจร และบริการออกแบบโซลูชั่นให้ตอบโจทย์ตามความต้องการ
 • บริการด้าน IT : บริการให้คำปรึกษาทางด้านการออกแบบ, การติดตั้ง, บริการฝึกอบรมและดูแลรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานของลูกค้า
 • การสื่อสาร : การสื่อสารด้าน IP ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระบบเชิงลึก ตัวอย่างเช่น บริการ E-mail, VoIP, VDO Conferencing, CCTV และระบบ streaming
 • บริการ Data Center : บริการเช่าพื้นที่ตอบโจทย์ด้วยศูนย์ข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น ระบบไฟฟ้าสำรอง มีการควบคุมทางสภาพแวดล้อม การให้บริการครบวงจร บนพื้นที่ให้บริการหลายแห่งครอบคลุมทุกภูมิภาค

จุดแข็ง

 • ดูแลจัดการการเชื่อมต่อ International Internet Gateway (IIG) ด้วยตนเอง, เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรายใหญ่ในแต่ละทวีป จึงมั่นใจได้ว่าระบบอินเทอร์เน็ตของเรามีเสถียรภาพ น่าเชื่อถือ และรวดเร็ว
 • ดูแลจัดการการเชื่อมต่อ National International Exchange (NIX) ด้วยตนเอง, เชื่อมต่อกับ NIX ทุกราย และผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายหลักทั้งหมดในประเทศไทย ในรูปแบบวงจรเชื่อมต่อที่หลากหลายเส้นทางขนาด Gigabit จึงมั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อภายในประเทศจากเรานั้นรวดเร็วและหน้าเชื่อถือ
 • ผู้ให้บริการที่เป็นกลางเปิดกว้างให้ทุกผู้ให้บริการและผู้ขายทุกแบรนด์เข้ามาทำโซลูชั่นร่วมกัน เราเลือกอุปกรณ์และระบบการจัดการที่เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด โดยไม่มีการผูกมัดเจาะจงผู้ค้าเพียงแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง
 • วิศวกรและทีมงานของเราที่มีประสบการณ์ทางด้าน IT และสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่า 20 ปี เราตั้งเป้าที่จะออกแบบโซลูชั่นให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีกับระบบอินเทอร์เน็ต
 • ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO27001 พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลระบบโดยทีมงานวิศวกรของเรา ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน