1.การเจริญเติบโตอย่างมากของ cloud services solutions
Software as a Service (SaaS) ได้เปิดประตูด้านความยืดหยุ่นและการดึงดูดด้านการลงทุนสำหรับธุรกิจและผู้บริโภคเพื่อให้ได้ทดลองใช้บริการ cloud การเติบโตของ infrastructure as a service และ platform as a service (Iaas and PaaS) ได้ขยายจำนวนของ cloud solution ที่พร้อมใช้ทั้งแบบ public และ private และในปี 2108 เราคาดหวังว่าจะได้เห็นหลาย ๆ องค์กร ใช้ประโยชน์จากความเรียบง่าย และศักยภาพขั้นสูง ที่บริการ Cloud มอบให้
จากแบบสำรวจ a forward-looking 2016 ของ Cisco solution เหล่านี้จะยังคงถูกทำให้เดินหน้าและถูกใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายที่หลากหลายแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในปี 2018 นี้เราจะเห็น SaaS solution มีส่วนแบ่งทางการตลาดของบริการ Cloud มากที่สุด ธุรกิจที่ต้องการ การจัดการที่ง่ายและทำให้ผู้บริโภคง่ายต่อการเข้าถึงสำหรับการใช้งานธุรกิจนั้น ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะย้ายกระบวนการทำงานทั้งหมดไปยัง SaaS, IaaS และ PaaS
พบกับ trend ข้อถัดไปในสัปดาห์หน้า