3. The Internet of Everything (IoE) จะเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง
ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ในปี 2017 internet of things (IoT) และ ปัญญาประดิษฐ์ ได้เป็นตัวเอกในวงการของเทคโนโลยี ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมคาดหวังว่า IoT จะเห็นการเจริญเติบโตของตัวมันเอง พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ real-time และ cloud computing จะถูกวางเป็นตัวหลักในการผลักดัน internet of everything (IoE) ไปข้างหน้าในปี 2018 IoE นั้นขึ้นอยู่กับจากสื่อสารกันระหว่างเครื่อง ข้อมูล กระบวนการ และ วิธีการที่มนุษย์นั้นใช้สื่อสารกับทุก ๆ สิ่งรอบตัวของพวกเค้า cloud computing จะมีบทบาทสำคัญที่จะเป็นฝ่ายพัฒนา IoE ให้กลายเป็นระบบที่ซับซ้อนโดยมีเป้าหมายให้ใช้งานง่ายกับการโต้ตอบกันทั้งหมด
สำหรับมนุษย์แล้วมันหมายถึงเราสามารถโต้ตอบอย่างชาญฉลาดได้กับทุก ๆ อุปกรณ์ในเครือข่าย เหมือนกับ IoT เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากขึ้นเมื่อมนุษย์จะสามารถสื่อสารระหว่างกันเองด้วยวิธีที่ง่ายขึ้น ยกตัวอย่าง Google’s Pixel Buds (ที่คาดว่าจะถูกปล่อยออกมาในปี 2017) คือชุดหูฟังที่สามารถจดจำและแปลภาษาให้ผู้ใช้งานได้มากถึง 40 ภาษาในแบบ real-time อีกทั้ง IoE ยังมอบข้อมูลเชิงลึกให้ธุรกิจต่าง ๆ ด้วยข้อมูลที่ผู้บริโภคมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการของพวกเค้าอย่างไร การดูแลผู้บริโภค และอื่น ๆ ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้หลายทาง รวบรวมความสะดวกสบายของประสบการณ์ผู้ใช้งานผ่าน automation หรือ และการใช้งานหุ่นยนต์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์สัญชาติญี่ปุ่นถูกบรรจุคสามารถในการต้อนรับแขก การสนทนาแบบ real-time และจัดหาบริการให้ผู้ใช้ มาคอยติดตามกันต่อไปว่า IoE จะสามารถทำให้อะไรสำเร็จได้บ้างในอนาคตอันใกล้นี้
ติดตามหัวข้อต่อไปได้ในสัปดาห์หน้า…